Vejleders hjørne


6. klasse: Introduktion til erhvervsuddannelser

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

7. klasse: Jobs og uddannelser

EUD PLAKAT

GYM PLAKAT

EUD & GYM PLAKAT SIDE OM SIDE

8. klasse: Mit foreløbige uddannelsesønske og uddannelsesparathed

Power Point

Power Point som pdf-fil

9. klasse: Mulighederne i ungdomsuddannelserne

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

9. klasse: Tilmelding

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

 

Forældremøde i 9. klasse