Study Aalborg 2022  

Uddannelsesmesse for elever i 8., 9. & 10. klasse


 

I år afholdes Study Aalborg i Gigantium i uge 46 for alle 8., 9. og 10. klasser. Study Aalborg er en spændende og lærerig uddannelsesmesse, hvor ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune præsenteres på forskellig vis. Derudover vil der være andre udstillere, konkurrencer, aktiviteter osv. Der vil være mulighed for at prøve kræfter med ”Hands-on”-aktiviteter på messen. Aftenen giver desuden en unik mulighed for at tale uddannelse med vejledere fra alle ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune. 

Alle 8. og 9. klasses elever har mødepligt til Study Aalborg, og de har mulighed for at tage en forælder med. Invitation til messen, med specifikt mødetidspunkt, er sendt ud på AULA. Ved spørgsmål kontakt evt. dit barns UU-vejleder.

Hvis du er elev i 10. klasse, er du også meget velkommen på Study Aalborg. Som elev i 10. klasse har du fået en invitation af din UU-vejleder med et specifikt mødetidspunkt.

Aftenens program

8. klasse

Når I ankommer til Gigantium skal I benytte hovedindgangen, og derefter vil der være skiltning til Study Aalborg. I bydes velkommen til uddannelsesmessen af UU-Aalborg. Derefter vil elever fra forskellige ungdomsuddannelser fortælle om baggrunden for deres uddannelsesvalg og hverdagen på en ungdomsuddannelse m.m., ca. 45 min. Da messen starter med oplæg, er det vigtigt, at I møder op lidt før det tidspunkt I er inviteret til, så alle kan komme på plads inden oplægsholderne går i gang.

Efter oplæggene fortsætter I til messeområdet, hvor alle ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune er repræsenteret og UU-Aalborg er klar til at tale uddannelse med jer, ca 60 min. Ved standene kan I bl.a. møde vejledere fra ungdomsuddannelserne eller nuværende elever, få en snak om elevpladser, møde praktikkonsulenter, høre om sociale aktiviteter, på uddannelsen og prøve forskellige aktiviteter som relaterer sig til uddannelserne.

Der vil også være en række andre spændende aktiviteter og udstillere, som også er den del af messen. I vil bl.a kunne møde repræsentanter fra Sund Ung og LO, som har fokus på temaer, der relaterer sig til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Derudover kan I møde lokale virksomheder, hvor det også er muligt at snakke med lærlinge.

9./10. klasse

Når I ankommer til Gigantium skal I benytte hovedindgangen, og derefter vil der være skiltning til Study Aalborg. I bydes velkommen til uddannelsesmessen af UU-Aalborg. Derefter skal I til et oplæg ved ungdomsforsker Søren Østergaard, som bl.a. vil fortælle om det at være ung og skulle vælge uddannelse. Da messen starter med et oplæg, er det vigtigt, at I møder op lidt før det tidspunkt I er inviteret til, så alle kan komme på plads inden Søren Østergaard går på.

Efter oplægget fortsætter I til messeområdet, hvor alle ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune er repræsenteret og UU-Aalborg er klar til at tale uddannelse med jer, ca 60 min. Ved standene kan I bl.a. møde vejledere fra ungdomsuddannelserne eller nuværende elever, få en snak om elevpladser, møde praktikkonsulenter, høre om sociale aktiviteter, på uddannelsen og prøve forskellige aktiviteter som relaterer sig til uddannelserne.

Der vil også være en række andre spændende aktiviteter og udstillere, som også er den del af messen. I vil bl.a kunne møde repræsentanter fra Sund Ung og LO, som har fokus på temaer, der relaterer sig til overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Derudover kan I møde lokale virksomheder, hvor det også er muligt at snakke med lærlinge.

Transport til og fra Gigantium

Der er mulighed for at benytte sig af gratis transport med bus til og fra Gigantium. Invitationen til Study Aalborg som er udsendt på AULA fungerer som busbillet for jer, og den fremvises i bussen.