Vejledning i UU-Aalborg


Vejledning er vores vigtigste opgave. Vi hjælper unge til at blive afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse og støtter dem i at træffe et reflekteret valg, der passer til netop deres ståsted i livet. Sammen med grundskoler, ungdomsuddannelser og mange andre samarbejdspartnere er vi involveret i en række vejledningsaktiviteter, som hjælper de unge i denne proces.Vi ønsker at inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund. Vi vejleder individuelt og kollektivt, opsøgende og på Facebook. Vi planlægger introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik i grundskolen. Vi bistår de unge med at udarbejde uddannelsesplaner og visiterer til særlige tilbud. Vi differentierer vores vejledning, så hver enkelt ung får den vejledning, som er relevant for den enkelte.