Vejledning i UU-Aalborg


Vejledning er vores vigtigste opgave. Vi hjælper unge til at blive afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse og støtter dem i at træffe et reflekteret valg, der passer til netop deres ståsted i livet. Sammen med grundskoler, ungdomsuddannelser og mange andre samarbejdspartnere er vi involveret i en række vejledningsaktiviteter, som hjælper de unge i denne proces.Vi ønsker at inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund. Vi vejleder individuelt og kollektivt, opsøgende og på Facebook. Vi planlægger introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik i grundskolen. Vi bistår de unge med at udarbejde uddannelsesplaner, laver uddannelsesparathedsvurderinger og visiterer til særlige tilbud. Vi differentierer vores vejledning, så hver enkelt ung får den vejledning, som er relevant for den enkelte.