SE VIDEO OM DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE 
– FGU kort forklaret 🙂