Uddannelse og tilbud

FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU er en ny uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

Læs mere om FGU

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU er en ungdomsuddannelse for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.

Uddannelsen er treårig og gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du i øvrigt er berettiget til dette efter de gældende regler og er over 18 år.
Formålet er at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, samt få færdigheder til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

Læs mere om STU