Til forældre

Alle unge mellem 13 og 25 år har en uddannelsesvejleder- også kaldet en UU-vejleder. Vi vejleder de unge om uddannelse og erhverv og hjælper dem til at træffe et velovervejet valg af ungdomsuddannelse. Vi arbejder nemlig målrettet på at vejlede de unge til både at vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. UU-vejlederne er ansat i UU-Aalborg. UU-Aalborg står for Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg og er en del af Aalborg Kommunes Job & Velfærd forvaltning.

Som forælder møder du os som oftest i udskolingen på forældremøder, når dit barn skal til at finde ud af, hvilken uddannelsesretning han eller hun vil vælge efter grundskolen eller 10. klasse. Der er UU-vejledere på alle Aalborgs folkeskoler og på de fleste privatskoler og 10. klasse-tilbud. Vi samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser om en række opgaver, som hjælper eleverne med at blive afklaret i forhold til deres valg af uddannelse.  

Vi vejleder alle elever, men har særligt fokus på dem, der har mest brug for vejledning for at blive klar til at tage en ungdomsuddannelse – nu eller på sigt. Desuden samarbejder vi med ungdomsuddannelser, ungdomsskoler og en række andre institutioner, som har med unge at gøre. I forhold til disse institutioner kan vi være involveret i opgaver såsom mentorordning og fastholdelse af elever på uddannelsen. Vi følger dit barn, indtil hun eller han har gennemført en ungdomsuddannelse eller er fyldt 25 år.