Ungevejledning 15 – 17 år

Det er UU Aalborgs opgave at yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke opfylder deres uddannelsespligt – det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddannelse, er i beskæftigelse eller er i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet.

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller aktiviteter, som har til hensigt at forberede de unge til uddannelse. For at støtte og vejlede de unge bedst muligt samarbejder vi med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Forældresamarbejde er af afgørende betydning for planlægningen og gennemførelse af aktiviteter, som beskrives i en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal endvidere godkendes af forældre / værge til den unge.

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet

Alle unge under 18 år har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Den unge skal følge sin uddannelsesplan, og sker der ændringer i den unges situation, som gør, at det ikke længere er muligt at følge planen, skal UU-vejlederen kontaktes af den unges familie. UU-vejlederen kan tilbyde vejledning til den unge vedrørende  uddannelsesaktiviteter. Det er desuden UU-vejlederen, som sørger for, at uddannelsesplanen justeres med nye oplysninger om, hvordan den unge opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet rettet mod uddannelse.

Hvis den unge ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, findes der en række andre forløb og aktiviteter, hun/han kan gå i gang med. Nedenfor kan man læse mere om de forskellige muligheder.

Fritidsjob

Er du ikke klar til at gå i gang med en uddannelse, kan fritidsjob være en god mulighed. Ud over at tjene penge lærer du, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Et fritidsjob kan hjælpe dig med at bevare en struktureret hverdag, hvilket er en fordel ved overgangen til uddannelse. Desuden kan et arbejde give dig idéer til valg af uddannelse, og for nogen giver fritidsjobbet endda mulighed for en senere læreplads. Et job kan indgå som en del af din uddannelsesplan.

UU-Aalborg samarbejder med Fritidsjob Aalborg om at finde fritidsjob til unge under 18 år.

Praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for dig, som ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får du en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får du kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde blive mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. Praktik kan indgå som en del af din uddannelsesplan.

UU-Aalborg kan hjælpe med at finde en praktikplads.

Brobygning

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, og som har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse, kan komme i brobygning. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

Brobygning kan finde sted under følgende omstændigheder:

  • I tilknytning til tilbud for unge under 18 år efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • Som led i vejledningen af 18-årige kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. på mindst tre måneders længde, der udbydes af frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, der modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler.

Vejledningscafeen

Bor du i Aalborg Kommune, er mellem 16 og 25 år og har brug for vejledning om dine uddannelsesmuligheder, er du velkommen til at henvende dig personligt i Vejledningscafeen i Jobcenteret på adressen: Vestre Havnepromenade 15, 9000 Aalborg. Ingen tidsbestilling, du dukker bare op!

Hver mandag – torsdag kan du møde en UU-vejleder og en rådgiver fra Jobcenteret i Vejledningscafeen. Her tilbydes vejledningssamtaler, som kan indeholde alt fra uafklarede fremtidsplaner, dine uddannelsesmuligheder og meget andet fx

  • Åben vejledning om alt indenfor og rundt omkring uddannelse
  • Få viden omkring alternative muligheder som FGU, EGU og TAMU
  • Benytte vores PC’ere og tjekke vores brochurevæg ud
  • Se de nyeste aktuelle ufaglærte jobs
  • Hjælp til tilmelding af uddannelse
  • Rådgivning omring uddannelseshjælp
  • Høre om muligheder der er for hjælp til hvis livet er lidt svært

Du sætter dagsordenen og er altid velkommen! Husk der er ingen tidsbestilling, men kig forbi i vores åbningstid.

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag: kl. 10.00-14.00
Torsdag: kl. 10.00-17.00
Fredag: Lukket

Find vej til Vejledningscafeen