Om UU-Aalborg   


   

UU-Aalborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg, er en del af Job & Velfærd og høre under Job- og Uddannelsesafdelingen.

Vi er også på Facebook: http://www.facebook.com/UUAalborg

UU-Aalborg internt

Internt er UU organiseret i en række teams, som hver især har ansvar for at løse vejlednings- og andre opgaver i grundskole, i ungevejledningen og i forhold til eksternt samarbejde og udvikling. Ledelsesmæssigt har vi en opdeling i begreberne daglig ledelse og faglig ledelse. Dette skyldes først og fremmest, at vi ønsker at holde fokus på og  sikre ledelsesmæssigt ansvar for den løbende kvalitetsudvikling af de forskellige vejledningsopgaver, vi løser. 

UU-Aalborg i uddannelseshuset

UU-Aalborg er fysisk placeret i Uddannelseshuset sammen med Jobcenteret. 

UU-Aalborgs samarbejde og deltagelse

I kraft af, at UU-Aalborgs medarbejdere i princippet er i kontakt med alle unge mellem 12 og 24 i kommunen, har vi tæt samarbejde med andre aktører på unge- og uddannelsesomådet.