Vejledning i 10. klasse

10. skoleår er primært for de unge, der har brug for tid til at blive parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Gennem vores vejledning støtter vi de unge i at gennemføre 10. klasse og vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. Vejledningen har både individuelt og kollektivt afsæt.  

Vejledningsaktiviteter i 10. klasse

I 10. klasse vil eleven møde en UU-vejleder flere gange i klassen.

UU-vejlederen vil introducere eleverne til brobygning. Brobygning er arrangeret dels som en 5 dages obligatorisk brobygning og et tilbud om yderligere brobygning/praktik (op til 5 uger). Den obligatoriske brobygning er opdelt i 2+3 dages besøge på forskellige ungdomsuddannelser. En del af brobygningen kan erstattes af erhvervspraktik med uddannelsesperspektiv på en arbejdsplads. Brobygningen består af 1 hel uges besøg og 1 uge der er opdelt i 2+3 dages besøg på forskellige ungdomsuddannelser. Brobygningen vil typisk ligge i efteråret.

Nogle grundskoler arrangerer informationsaften om ungdomsuddannelserne for elever og forældre. Alle elever får mulighed for samtaler med UU-vejlederen efter behov. Herudover kan både eleverne og deres forældre kontakte den unges vejleder, hvis der er behov for det. UU-vejlederen kan også deltage i en skole-hjem-samtale.

Uddannelsesplanen

Alle elever, som forlader grundskolen, skal have en individuel uddannelsesplan, som beskriver den unges planer for fremtiden med hensyn til uddannelse og job.

Tilmelding til ungdomsuddannelse

Senest d. 1. marts skal alle elever have udarbejdet en uddannelsesplan. Arbejdet med denne plan foregår på www.optagelse.dk

Uddannelsesplanen introduceres eleverne for på skolen. Det er forældrenes ansvar at uddannelsesplanen er lavet og underskrevet senest 1.marts. Uddannelsesplanen sendes af UU-Aalborg til den ønskede uddannelse umiddelbart efter.

Vurdering af elevens uddannelsesparathed

UU-vejlederen foretager i 10. klasse en fornyet vurdering for de elever som i 9. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparate. UU-vejlederen baserer sin vurdering på elevens standpunktskarakterer og på skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger for at starte på en uddannelse.

Elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis pågældende mindst opnår karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 10.-klasseprøve.

For elever, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske vil man som forælder gerne indhente mere viden om uddannelsesmuligheder, eller måske har man brug for en snak om, hvordan man kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser. UU-vejlederen deltager i et forældremøde i 10. klasse, men man er også altid velkommen til selv at kontakte sit barns vejleder. Find dit barns vejleder her