Vejledning i grundskolen

Vejledningen i grundskolen er en vigtig del af udskolingsprocessen fra 7. – 9. eller 10. klasse. Vejledningen af eleverne foregår i tæt samarbejde med skolens lærere og forældre. Igennem udskolings- og vejledningsprocessen er det en fælles opgave at hjælpe den enkelte unge med at blive parat til at vælge sin egen vej ud i ungdomslivet og i uddannelse og job. I vejledningen indgår en række aktiviteter og oplevelser, som er målrettet  klassen og den enkelte elev. Her på siden kan du læse mere om vejledning i 7., 8. og 9. klasse.

Vejledning i 7. klasse

I slutningen af 7. klasse kommer UU-vejlederen i klassen første gang. Her introduceres eleverne til sammenhængen mellem uddannelse og job, og der arbejdes med en begyndende forståelse for uddannelsessystemet – særligt ungdomsuddannelsernes opdeling i gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Vejledning i 8. klasse

Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

I 8. klasse vil eleverne møde en UU-vejleder flere gange.

UU-vejlederen vil orientere eleverne om introkurser, hvor de kommer til at opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. Alle ungdomsuddannelserne tilbyder introkurser. Den første introdag ligger i efteråret og består i, at eleverne besøger en erhvervsuddannelse sammen med deres klasse. I foråret skal eleverne desuden besøge to forskellige ungdomsuddannelser, som de selv får mulighed for at ønske.

UU-vejlederen vil også introducere erhvervspraktikken, som er en uge i 8. klasse, hvor eleverne får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at ”gå på arbejde”.

Vejledning handler også om valg

I 8. klasse er eleverne i gang med at afprøve og arbejde med deres evne til at vælge, så de bliver i stand til at træffe beslutning om, hvad de vil, når de forlader grundskolen efter 9. klasse.

Det indebærer bl.a. overvejelser omkring egne styrker og interesser: ”Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?, Hvad skal der til?

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske vil man som forælder gerne indhente mere viden om uddannelsesmuligheder, eller måske har man brug for en snak om, hvordan man kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

Man er altid velkommen til at kontakte sit barns vejleder. Man finder vejlederen på Find Vejleder

Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse deltager eleverne i forskellige vejledningsaktiviteter, som leder frem imod, at eleverne inden den 1. marts kan vælge, hvad de vil efter 9. klasse.

Vejledningsaktiviteter i 9. klasse

Også i 9. klasse vil eleverne møde en UU-vejleder flere gange.

Individuel brobygning for enkelte elever kan iværksættes efter aftale med skole og UU-Aalborg. Målgruppen vil være de elever, som har svært ved at vælge uddannelse, fordi de mangler fornemmelse af, om deres egne ønsker og evner passer med den uddannelse, de gerne vil vælge.

UU-vejlederen taler med eleverne efter behov.

Tilmelding til ungdomsuddannelse/10. kl.

I løbet af 9. klasse skal eleverne udarbejde en uddannelsesplan. Senest d. 1. marts skal alle elever være klar til at lave en ansøgning til en ungdomsuddannelse/10. klasse.

Eleverne bliver introduceret til uddannelsesplanen på skolen, og selve ansøgningen laves på optagelse.dk og påbegyndes ligeledes på skolen. Det er forældrenes ansvar at ansøgningen er klar og underskrevet senest 1. marts.

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor kan man som forældre have brug for at samarbejde med sit barns vejleder.

Måske har man brug for viden om uddannelsesmuligheder, eller ønsker en snak om, hvordan man bedst kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

UU-vejlederen deltager i et forældremøde i 9. klasse, men man kan også selv kontakte sit barns vejleder. Find vejlederen på Find Vejleder