Vejledning 18 – 24 år

 

Alle unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og bor i Aalborg Kommune, har en personlig UU-vejleder hos UU-Aalborg.

Når du fylder 18 år skifter du vejleder og får en vejleder fra Team 18+, du finder din personlige vejleder inde på Minvejleder.dk. Måske bliver du også kontaktet direkte af din vejleder som vil tilbyde dig vejledning, hvis ikke kan se du er i gang med noget.
Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du har brug for at vide, hvilke muligheder du har for uddannelse ud fra dine ønsker og forudsætninger eller hvis du har spørgsmål omkring uddannelse.

Du kan også kontakte din vejleder, hvis du synes, det med uddannelse er svært, om det så er fagligt, personligt eller socialt. Din UU-vejleder kan hjælpe og støtte dig i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så du får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Du kan også henvende dig i Uddannelseshusets Vejledningscafé. Her behøver du ikke at have aftalt en tid for at tale med en UU-vejleder, men bare dukke op i åbningstiden.

 

 Ungdomsuddannelser og andre tilbud


Tilmelding til ungdomsuddannelse

Optag og tilmelding kan være forskellig fra uddannelse til uddannelse, men der er uddannelsesstart på de fleste ungdomsuddannelser i august. Tilmeldingsfristen til optaget i august er 15. marts til de gymnasiale uddannelser. På de fleste erhvervsuddannelser kan man begynde flere gange i løbet af året. Oplysninger om tilmeldingsfrister, adgangskrav og optag kan findes på den enkelte uddannelses hjemmeside.

Alle uddannelser skal søges igennem www.optagelse.dk.

Mangler du dit afgangsbevis fra grundskolen kan du finde det her (kræver login med NEM-id): https://kmdskolearkiv.dk/

Overblik over alle uddannelser i Danmark, kan du finde på Uddannelsesguiden www.ug.dk.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning, kontakt din UU-vejleder eller henvende dig i Vejledningscafeen i Uddannelseshuset.

Støttemuligheder

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som elev på en ungdomsuddannelse er det muligt at få specialpædagogisk støtte (SPS). For at få SPS skal man opfylde nogle generelle betingelser:

 • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at man har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
 • være uddannelsesaktiv

Hvis du vil søge SPS, skal du kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted. Når du søger om optagelse på uddannelsen, er det vigtigt du allerede her gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Støtten vil afhænge af hvilken funktionsnedsættelse den du har. Man kan f.eks. få tildelt støtte hvis man er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller fysiske handicaps.

Læs mere på www.spsu.dk og / eller kontakt din UU-vejleder.

Hvis du ikke har mulighed for at søge SPS, men føler at du har behov for en særlig støtte for at gennemføre din uddannelse, kan du kontakte den enkelte uddannelse og få information, hvilke muligheder for støtte de tilbyder. På en lang række uddannelsesinstitutioner er der tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere, psykologer, der på forskellig vis kan støtte og hjælpe den unge med at gennemføre uddannelsen. Man kan ofte finde nærmere information om støttemuligheder på den enkelte uddannelses hjemmeside.

Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du er i tvivl om hvilken form for støtte du kan søge.

Vejledningscafeen

Bor du i Aalborg Kommune, er mellem 16 og 25 år og har brug for vejledning om dine uddannelsesmuligheder, er du velkommen til at henvende dig personligt i Vejledningscafeen i Uddannelseshuset på adressen: Kayerødsgade 35, 9000 Aalborg. Ingen tidsbestilling, du dukker bare op!

Hver mandag – torsdag kan du møde en UU-vejleder og en rådgiver fra Jobcenteret i Vejledningscafeen. Her tilbydes vejledningssamtaler, som kan indeholde alt fra uafklarede fremtidsplaner, dine uddannelsesmuligheder og meget andet fx

 • Åben vejledning om alt indenfor og rundt omkring uddannelse
 • Få viden omkring alternative muligheder som FGU, EGU og TAMU
 • Benytte vores PC’ere og tjekke vores brochurevæg ud
 • Se de nyeste aktuelle ufaglærte jobs
 • Hjælp til tilmelding af uddannelse
 • Rådgivning omring uddannelseshjælp
 • Høre om muligheder der er for hjælp til hvis livet er lidt svært

Du sætter dagsordenen og er altid velkommen! Husk der er ingen tidsbestilling, men kig forbi i vores åbningstid.

Åbningstider
Mandag, tirsdag & onsdag: kl. 10.00-14.00
Torsdag: kl. 10.00-17.00
Fredag: Lukket
Find vej til UU-Aalborg i Uddannelseshuset

Uddannelseshjælp

Unge mellem 18 og 30  år, som ikke er i uddannelse eller job, har ret til offentlig forsørgelse i form af uddannelsehjælp. Du kan søge om uddannelseshjælp i Uddannelseshusets Vejledningscafe.

Praktikpladssøgning

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Skulle det ikke lykkes at finde en praktikplads, er det på flere uddannelser muligt at færdiggøre uddannelsen i skolepraktik.

Man kan få hjælp med at søge praktikplads af skolens praktikvejleder. Få gode råd til at skrive en ansøgning her: http://techcollege.dk/media/1323/hjaelp_til_at_skrive_en_ansoegning.pdf.

På www.praktikpladsen.dk kan man se, hvilke virksomheder der er godkendte til at ansætte elever.

Du kan få hjælp til din praktikpladssøgning i Uddannelseshusets Lærlingeklub. Kontakt din UU-vejleder eller henvend dig i Uddannelseshuset.

Ulønnet praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for dig, som endnu ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får du en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får du kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde blive mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. UU-Aalborg kan hjælpe med at finde en praktikplads.

Brobygning

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, og som har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse, kan komme i brobygning. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

Brobygning kan finde sted under følgende omstændigheder:

 • I tilknytning til tilbud for unge under 18 år efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
 • Som led i vejledningen af 18-årige kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
 • I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. på mindst tre måneders længde, der udbydes af frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, der modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler.

button-round-dark-arrow-up-icon