Søgning til ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune 

  • Søgning til Erhvervsuddannelserne 2019 21,3% 21,3%
  • Søgning til de Gymnasiale uddannelser 2019 74,4% 74,4%
  • Søgning til Erhvervsuddannelserne 2018 18,2% 18,2%
  • Søgning til Erhvervsuddannelserne 2017 17,2% 17,2%
  • Søgning til de Gymnasiale uddannelser 2018 78,9% 78,9%
  • Søgning til de Gymnasiale uddannelser 2017 79,8% 79,8%

Måltal 2025

Skoleudvalget i Aalborg Kommune har på deres møde den 10. februar 2020 godkendt måltal for søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse.

Tallene ser således ud frem til 2025:


  • Erhvervsuddannelser og Gymnasiale uddannelser 96,8% 96,8%
  • Heraf for Erhvervsuddannelserne stigende fra nuværende 21,2% i 2019 til: 30% 30%

Dvs. stigning på knap 1,5% pr år – altså 22,7 % i 2020.