Erhvervspraktik


 

Der er en uges erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse. Skolens UU-vejleder orienterer dig og din forældre om klassens praktikuge på AULA. Forud for klassepraktikken i 8. klasse besøger din UU-vejleder også klassen med kollektiv vejledning.

Praktikpladser der kun kan søges gennem UU-Aalborg

Her kan du læse om praktikker, som du kun kan søge gennem UU-Aalborg i 9. klasse. I starten af skoleåret besøger din UU-vejleder klassen og fortæller, hvordan du kan søge disse praktikker. Bemærk, at der for alle disse praktikker er et begrænset antal pladser. 

Tidsfristen for ansøgning ligger i starten af skoleåret – vejleder giver besked om den konkrete dato på klassen og på AULA.
(Hvis du er ansøger uden for Aalborg Kommune, skal ansøgningen været modtaget senest 6. september på mail: uddannelseshuset@aalborg.dk)

Får du en af disse praktikpladser, vil du få besked af din UU-vejleder på AULA ca. 14 dage efter ansøgningsfristen.

Du kan ansøge om følgende praktikker i din klasses praktikuge:

   • Aalborg Universitetshospital
   • Forsvaret
   • Rådmandspraktik

Du kan ansøge om følgende praktikker som en ekstra praktikuge, efter aftale med dine forældre og skolen. Såfremt din klasse skal i praktik i en af nedenstående uger, kan du også søge i din klasses praktikuge:

   • Hospitalspraktik i uge 48
   • Aalborg Teater – uge 44, 50, 3

Læs mere om de enkelte praktikker nedenfor

Her finder du også det praktikskema du skal bruge, hvis du gerne vil ansøge om en af praktikpladserne. 

Bemærk, at det alene er UU-Aalborg, der er i dialog med praktikstederne om en praktikaftale.

Praktik på Aalborg Universitetshospital

Du kan ansøge om praktik ved Aalborg Universitetshospital i din klasses praktikuge. 

Aalborg Universitetshospital er en stor virksomhed med mange ansatte. Hvis du har lyst til at opleve, hvad forskellige faggrupper arbejder med på hospitalet, er der mulighed for at komme i erhvervspraktik. På praktikskemaet til Aalborg Universitetshospital kan du se, hvilke jobfunktioner du kan ansøge om i din klasses praktikuge.

Hvis du gerne vil praktik på Aalborg Universitetshospital i skoleåret 2024/2025, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital til din lærer.

Praktik ved forsvaret 

Du kan ansøge om en praktikplads ved forsvaret i din klasses praktikuge.

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 18.800 medarbejdere. Hvis man søger praktik i forsvaret, får man anderledes udfordringer. 

Der er pladser til såvel piger som drenge, og du skal kunne klare at være fysisk aktiv i praktikugen. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Praktikken bliver enten ved Ingeniørregimentet – Skive, Operations Support Wing – Viborg, Trænregimentet – Aalborg, Oplog Fr. Havn eller Jyske Dragonregiment – Holstebro.

Hvis du gerne vil i praktik i forsvaret i skoleåret 2024/2025, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvaret” til din lærer.

Hvad du kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret

Praktik ved Rådmand 

Du har mulighed for at ansøge om en uges erhvervspraktik ved rådmanden for Job og Velfærd i Aalborg Kommune i din klasses praktikuge. Du vil komme til at følge rådmanden og få et indblik i, hvordan en rådmands arbejdshverdag kan se ud.

Hvis du gerne vil ansøge om en praktikplads ved rådmanden i skoleåret 2024/2025, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktik ved rådmand” til din lærer.

Hospitalspraktik i uge 48

Du kan ansøge om en ekstra praktikuge i uge 48, efter aftale med dine forældre og skole, hvor du vil møde forskellige faggrupper inden for sundhedsvæsnet. Ligger din klasses praktik i uge 48 kan du selvfølgelig også ansøge om en plads.

Ugeplanen for Hospitalspraktikken ser således ud:

 • Dag 1: Velkomst og fælles introduktionsdag
 • Dag 2 – 5: Praktikforløb med fire forskellige faggrupper – du får mulighed for at vælge mellem 16 forskellige forløb.
 • Dag 5: Afslutning og evaluering – 1 time om eftermiddagen

Læs mere om Hospitalspraktik i uge 48 

Hvis du gerne vil i hospitalspraktik i uge 48 i skoleåret 2024/2025, skal du udfylde “Skema til ansøgning om Hospitalspraktik i uge 48” og aflevere det til din lærer.

Praktik på Aalborg Teater 

I skoleåret 2024/25 tilbyder Aalborg Teater praktik i følgende uger: 44, 50, 3

Pladserne kan søges af unge fra hele landet gennem UU-Aalborg.

Hvis du gerne vil i praktik på Aalborg Teater i skoleåret 2024/2025, skal du udfylde og aflevere  “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Teater” til din lærer.

Åben Aalborg


På Åben Aalborg kan du finde inspiration til praktiksteder. Her kan du finde virksomheder, som gerne vil have praktikanter.

Andre virksomheder, hvor du selv kan søge praktik


Nedenfor finder du links til virksomheder, som gerne vil have praktikanter, men her skal du selv kontakte virksomheden.

Det Nordjyske Mediehus

Aalborg Lufthavn

Erhvervspraktik i plastbranchen

Erhvervspraktik ved det Kgl. Teater

DR

Aller Medier A/S

Danmarks tekniske Universitet

Erhvervspraktik i Folketingets Administration

DMI

Dansk Boldspil Union

button-round-dark-arrow-up-icon