Erhvervspraktik


 

Du vil i løbet af 8. og 9. klasse have mulighed for at komme i erhvervspraktik. Du og dine forældre vil ca.10 uger før praktikugen blive nærmere orienteret på AULA om erhvervspraktikken af skolens UU-vejleder.

På denne side finder du praktikker som du kun kan søge gennem UU-Aalborg. Bemærk at der for alle disse praktikker er et begrænset antal pladser. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik.

Nederst på siden finder du links til virksomheder, som gerne vil have praktikanter, men her skal du selv kontakte virksomheden.

Praktikpladser der kun kan søges gennem UU-Aalborg

Nogle virksomheder og institutioner ønsker, at praktik hos dem skal søges gennem UU-Aalborg. Bemærk, at det alene er UU-Aalborg, der er i dialog med disse virksomheder. Det drejer sig om:

 • Forsvaret

 • Aalborg Universitetshospital

 • Den Hvide verden – Hospitalspraktik i uge 48

 • Aalborg Teater

 • Rådmandspraktik

 • Aalborg Universitet – Energi

 • Aalborg Dyrehospital

Læs mere om de enkelte praktikker nedenfor. Her finder du også det praktikskema du skal bruge, hvis du gerne vil ansøge om en af praktikpladserne. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til rådighed, og hvis du ikke får en af pladserne, skal du selv finde en praktikplads.

I en praktik får du:
 • indblik i arbejdslivets vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job
 • en større indsigt i egne styrker og interesser
 • kendskab til praktiske forhold i samfundet.

Praktik ved forsvaret (kun for elever i 9. klasse)

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 18.800 medarbejdere. Hvis man søger praktik i forsvaret, får man anderledes udfordringer. 

Du kan komme i erhvervspraktik ved forsvaret i det meste af skoleåret. Der er pladser til såvel piger som drenge, men hvis du har en fysisk skade eller har et  handicap, kan forsvaret ikke tage dig i praktik, da du skal være fysisk aktiv i praktikugen. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Praktikken bliver enten ved Trænregiment Aalborg, Flyvestation Aalborg, OPLOG Frederikshavn, Ingeniørregimentet, Jydske Dragonregiment eller Operations Support Wing.

Hvis du gerne vil i praktik i forsvaret, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvaret” til din lærer inden den tidsfrist, din vejleder oplyser. Der er begrænsede pladser til rådighed, og hvis du ikke får en af pladserne, skal du selv finde en praktikplads og udfylde skemaet ”Skema til egen aftalt praktik”.

Hvad du kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret 

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Praktik på Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er også en stor virksomhed med mange ansatte. Hvis du har lyst til at opleve, hvad forskellige faggrupper arbejder med på hospitalet er der mulighed for at komme i erhvervspraktik i skoleåret 2022/2023.

Du skal udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital til din lærer på det aftalte tidspunkt. På oversigten over mulige praktikpladser på Aalborg Universitetshospital, kan du se hvilke jobfunktioner, det er muligt at søge og hvilke uger.

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Den “Hvide verden” – hospitalspraktik i uge 48 (kun for elever i 9. klasse)

Du kan også vælge at opleve “Den Hvide Verden” – Hospitalspraktik i uge 48. De faggrupper, som ikke tilbyder praktikjob i enkelte uger vil være med i Hospitalspraktikken

Ugeplanen for Hospitalspraktikken ser således ud:

 • Dag 1: Velkomst og fælles introduktionsdag
 • Dag 2 – 5: Praktikforløb med fire forskellige faggrupper – du får mulighed for at vælge mellem 16 forskellige forløb.
 • Dag 5: Afslutning og evaluering – 1 time om eftermiddagen

Læs mere om Hospitalspratik i uge 48 i 2022 – “Den Hvide Verden”

Hvis du gerne vil i hospitalspraktik i uge 48, skal du udfylde skema til ansøgning om Hospitalspraktik i uge 48 –  ” Den hvide verden”.

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Praktik på Aalborg Teater (kun for elever i 9. klasse)

I skoleåret 2022-23 tilbyder Aalborg Teater praktik i følgende uger: 44 & 49.

Pladserne kan søges af unge fra hele landet gennem UU-Aalborg.

Du kan søge en praktikplads, hvis du går i 9. eller 10. klasse. Du skal udfylde og sende “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Teater” til UU-Aalborg på mail: uu@aalborg.dk

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Praktik ved rådmand i Aalborg Kommune (kun for elever i 9. klasse)

Du har mulighed for at søge en uges erhvervspraktik ved rådmanden for Job og Velfærd i Aalborg Kommune. Du vil komme til at følge rådmanden og få et indblik i hvordan en rådmands arbejdshverdag kan se ud. Hvis du gerne vil i praktik som rådmand, skal du udfylde skema til ansøgning om praktik ved rådmand.

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Får du ikke en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Praktik ved Aalborg Universitet – Energi (kun for elever i 9. klasse)

Du har muligheder for at søge om en uges praktik ved Aalborg Universitet – Energi i uge 44 og 47. Du skal have interesse for området Energi . I et praktikophold hos AAU – Energi kan du få indblik i:

 • Bæredygtighed
 • Den grønne omstilling
 • Vedvarende energi
 • Forskning
 • Ingeniøruddannelse
 • Topmoderne laboratorier
 • Administration

Eksempel på en uges praktikprogram hos Aalborg Universitet – Energi.

Hvis du gerne vil i praktik på Aalborg Universitet skal du udfylde skema til ansøgning om praktik ved AAU Energi.

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Praktik ved Aalborg Dyrehospital

Du har mulighed for at søge en uges erhvervspraktik ved Aalborg Dyrehospital i lige uger fra uge 48. I praktikken ved Aalborg Dyrehospital vil du få indblik i arbejdet som veterinærsygeplejerske/dyrelæge. Hvis du gerne vil i praktik som rådmand, skal du udfylde “Skema til ansøgning om praktik ved Aalborg Dyrehospital”.

Der er begrænsede pladser til rådighed. Du vil få besked af din vejleder 2-3 uger før din praktikuge, om du har fået en plads. Får du ikke en  plads, skal du selv finde en anden praktik og udfylde “Skema til egen aftalt praktik”.

Andre virksomheder, hvor du selv kan søge praktik


 

Det Nordjyske Mediehus

Aalborg Lufthavn

Danmarks tekniske Universitet

Erhvervspraktik i Folketingets Administration

DR

DMI

Aller Medier A/S

button-round-dark-arrow-up-icon

Dansk Boldspil Union