Til dig som skal i erhvervspraktik


 

I erhvervspraktik bliver du rig…

Godt nok får du ikke løn, mens du er i praktik, men du får en helt masse erfaringer.

 • Du får et godt indblik i, hvad det vil sige at have et arbejde.
 • Du finder ud af, hvilken uddannelse der fører til bestemte jobs.
 • Du finder ud af mere om dig selv, f.eks. hvad du er god til, og hvad du har interesse for.

Erfaringerne kan du bruge, når du skal tænke over, hvilken ungdomsuddannelse du vil tage efter 9. eller 10. klasse. For nogle elever giver praktikken endda mulighed for et efterfølgende fritidsjob – og er du også så heldig, bliver du jo rig!

 

Find den selv!

Du skal selv finde din praktikplads. Det er der flere gode grunde til:

 • Du lærer, hvordan man finder et praktikjob.
 • Du finder ud af, hvordan man kan spørge en arbejdsgiver, om du kan komme i praktik.
 • Du kan på forhånd få svar på nogle dine spørgsmål om, hvad der skal ske i løbet af praktikken.
 • Du har medbestemmelse! Du er selv med til at bestemme, hvor du gerne vil være i praktik – det er godt, for i praktikken får du bl.a. mulighed for at blive klogere på, om du en dag måske godt kunne tænke dig at arbejde inden for et bestemt område.

 

Jamen, hvordan finder jeg en praktikplads?

At finde en praktikplads kan sammenlignes med at finde et job. En stor forskel er dog, at virksomheder ikke laver stillingsannoncer til praktikanter. Du er derfor nødt til selv at kontakte den virksomhed, som du er interesseret i, for at høre om du kan komme i en uges erhvervspraktik.

Ligger virksomheden langt væk fra, hvor du bor, kan du ringe for at høre, om det er muligt at komme i praktik. Før du ringer, kan det være en god idé at skrive det ned, som du vil spørge om. Spørg gerne dine forældre til råds.
Hvis du bor i nærheden af den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik, er det en rigtig god idé at tage derhen for at spørge, om du kan komme i en uges erhvervspraktik. Praktikstedet kan på den måde få et indtryk af, hvem du er, når du selv dukker op. Og du kan prøve at fornemme, om det er et rart sted at være. Når du selv tager kontakt til en virksomhed, viser du også, at du er opsøgende og kan tage initiativ, og det kan en arbejdsgiver godt lide! Tag gerne et CV med, hvor du har skrevet lidt om dig selv. På den måde kan virksomheden også bedre kontakte dig bagefter.

Du kan se, hvordan man laver et CV HER

Når man søger job, er det vigtigt at bruge sit netværk, og det samme gælder når man skal finde en praktikplads. Netværk betyder egentlig bare forbindelser mellem mennesker, og selvom du måske ikke går og tænker over det til dagligt, har du forbindelse med mange andre mennesker. I dit nærmeste netværk har du dine forældre. Spørg dem, om de kender nogle virksomheder, hvor du kunne tænke dig at komme i praktik. Tal også med andre i dit netværk om mulighed for at komme i praktik. Det kunne være:

 • Andre familiemedlemmer
 • Familiens venner
 • Naboer
 • Dine venner
 • Dine venners forældre
 • Dine lærere
 • Dine klassekammerater
 • Din træner eller andre voksne, som du har kontakt med i din fritid

FAQ
Find svar på praktiske spørgsmål

Forsikring under praktikken

Staten dækker økonomisk den ulykkes- og ansvarsrisiko, der måtte være forbundet med elevens udstationering i praktik, dog kun hvis arbejdsmiljølovens regler er overholdt. Tingskader: Hvis Statens Selvforsikring skal dække tingskade, kræves der dokumentation fra praktikvirksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter har fået afvisning samt en begrundelse for afvisningen.

Hvor låner jeg sikkerhedssko?

Fortæl din lærer, at du får brug for sikkerhedssko i din erhvervspraktik, så sørger skolen for, at du kan låne et par sko.

Skal jeg have noget bestemt tøj på?

Det er en god idé, at spørge din praktikvært, om du skal tage noget specielt tøj på. Nogle steder låner man arbejdstøj, andre steder kan man få at vide, at man skal have tøj på, som kan tåle at blive snavset eller bære praktisk fodtøj.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du bliver syg i praktikperioden skal du både give besked til praktikstedet og din skole om at du ikke kan komme. Giv gerne besked i så god tid som muligt. Det er en god idé at tilføje praktikstedets og skolens telefonnummer til kontakter i din telefon.

Hvad betyder ”Tavshedspligt”?

Tavshedspligt betyder, at man har pligt til at holde visse oplysninger hemmelige. I nogle jobs har man tavshedspligt om bestemte ting, og du kan også komme ud for, at du i din praktik hører om ting, som du ikke må sige videre.

Hvordan kan jeg hente min straffeattest?

Du kan komme ud for, at dit praktiksted beder om at se din straffeattest, før du kan starte i praktik. Du kan bestille din egen straffeattest på to måder: Den kan bestilles digitalt – find linket her Du kan bestille den på en politistation – Se adresser her

Får jeg løn mens jeg er i praktik?

Nej, du får ikke løn, mens du er i praktik. Praktik kan sammenlignes med at gå i skole – du lærer noget, men på en anden måde end du plejer. Og du får jo heller ikke løn for at gå i skole, vel?

Skal jeg have en madpakke med?

Ja, du skal selv sørge for din frokost, mens du er i praktik, medmindre andet er aftalt med din praktikvært. Er du f.eks. i praktik i et køkken, kan det godt være at man spiser på arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge.

Hvordan passer jeg mit fritidsjob i den uge, hvor jeg er i praktik?

I erhvervspraktik følger du de normale arbejdstider på praktikstedet. Mange steder er man på arbejde 37 timer om ugen, og man kan også være på arbejde om lørdagen og om aftenen. Du kan derfor risikere, at du ikke kan passe dit fritidsjob i den uge, hvor du er i erhvervspraktik. Hvis du snakker med din arbejdsgiver i god tid inden du skal i praktik, kan de måske finde en afløser. Du kan ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Når du har fundet en praktikplads…

…klapper du dig selv på skulderen og udfylder dette skema:  Jeg har selv fundet praktikplads skema. Du afleverer skemaet til din lærer inden det aftalte tidspunkt. Det er vigtigt, at du udfylder alt i skemaet, da oplysningerne bliver brugt til at lave praktikaftalen mellem dig og dit praktiksted. Praktikstedet får tilsendt aftalen og et diplom til dig på e-mail, og derfor er det også vigtigt, at du på skemaet skriver praktikstedets mailadresse.

Hjælp, jeg kan ikke finde en praktikplads!

Hvis du har forsøgt at finde en praktikplads, og du ikke har haft heldet med dig, skal du snakke med din UU-vejleder. Du kan finde hans eller hendes telefonnummer her. Sammen kan I måske få øje på nogle nye muligheder, og din UU-vejleder kan give dig gode råd til, hvad og hvordan du kan gøre, for at finde en praktikplads.
Kan du fortsat ikke finde en praktikplads har praktikkontoret i UU-Aalborg mulighed for at hjælpe, men praktikkontorets muligheder er begrænsede og hjælpen tilbydes kun elever, der efter at have forsøgt flere stede ikke er lykkedes med at finde en praktikplads. Det betyder også, at praktikkontoret ikke kan garantere at finde praktikplads inden for et bestemt område/fag. 

Hvis praktikkontoret skal hjælpe dig med at finde en praktikplads skal du udfylde: Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg og aflevere det til din lærer på det aftalte tidspunkt. Hvis praktikkontoret finder en praktikplads til dig, skal du tage imod den. Praktikkontoret har lavet en aftale med en virksomhed, som regner med at du kommer i erhvervspraktik hos dem. Du må gerne kontakte virksomheden, før du skal i praktik, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du bare gerne vil have en fornemmelse af det sted, hvor du skal være. Det kan også være, at virksomheden beder dig om at besøge virksomheden inden praktikugen.

 

Hvad sker der?

Det er meget forskelligt, hvad du kan komme til at lave mens du er i praktik. Nogle praktiksteder har lavet et program for, hvad du skal i løbet af ugen. Her får du nogle arbejdsopgaver, samtidig med at du lærer noget om jobbet og arbejdspladsen.
Andre praktiksteder har lagt et program for den første dag og opfordrer dig til at være med til at lægge et program for resten af ugen.
Du kan også opleve, at du skal følge en eller flere af de ansatte på arbejdspladsen, mens de laver deres arbejde.
Endelig er der også praktiksteder, som ikke på forhånd har lavet en plan for, hvad du skal lave i løbet af ugen. Her vil de typisk vente med at lave en plan, indtil de har snakket med dig, om det du kan og er interesseret i.

Særlige muligheder for praktik


Praktik ved forsvaret

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 18.800 medarbejdere. Hvis man søger praktik i forsvaret, får man anderledes udfordringer, og du skal medbringe træningstøj, varmt undertøj, lange sokker, handsker og højt humør. Husk tandbørsten, sygesikringsbeviset og lidt lommepenge. Glem alt om at sove længe og morgenmad på sengen.

Du kan komme i erhvervspraktik ved forsvaret i det meste af skoleåret. Der er pladser til såvel piger som drenge, men hvis du har en fysisk skade eller handicap, kan forsvaret ikke tage dig i praktik, da du skal være fysisk aktiv i praktikugen. Du kan heller ikke komme i praktik ved forsvaret, hvis du er i medicinsk behandling, eller der i øvrigt skal tages særlige hensyn til dig. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Praktikken bliver enten ved Trænregiment Aalborg, Flyvestation Aalborg, OPLOG Frederikshavn, Ingeniørregimentet, Jydske Dragonregiment og Operations Support Wing.

Hvis du gerne vil i praktik i forsvaret, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvar” til din lærer inden den tidsfrist, din vejleder oplyser. Der er begrænsede pladser til rådighed, og hvis du ikke får en af pladserne, skal du selv finde en praktikplads og udfylde skemaet ”Jeg har selv fundet praktikplads”.

Hvis du har søgt om praktik i forsvaret, kan du se på minuddannelse.net senest 4-5 uger før praktikugen, om du har fået en plads. Er du ikke heldig at få en plads, skal du selv finde en anden praktik.

Læs mere om, hvad du kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret her

Praktik på Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er også en stor virksomhed med mange ansatte. Hvis du har lyst til at opleve, hvad forskellige faggrupper arbejder med på hospitalet er der mulighed for at komme i erhvervspraktik i skoleåret 2021/2022

Du skal udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital” til din lærer på det aftalte tidspunkt.  Da det er lidt forskelligt, hvornår de forskellige afdelinger tilbyder praktik, kan du prioritere dine ønsker. Du finder en oversigt over mulige praktikpladser på Aalborg Universitetshospital HER

Du kan også vælge at opleve “Den Hvide Verden” – Hospitalspraktik i uge 48. De faggrupper, som ikke tilbyder praktikjob i enkelte uger vil være med i Hospitalspraktikken

Ugeplanen for Hospitalspraktikken ser således ud:

 • Dag 1: Velkomst og fælles introduktionsdag
 • Dag 2 – 5: Praktikforløb med fire forskellige faggrupper
 • Dag 5: Afslutning og evaluering – 1 time om eftermiddagen

Læs mere om Hospitalspratik i uge 48 i 2021 – “Den Hvide Verden” – HER

Der er begrænsede pladser til rådighed og hvis du ikke får en af pladserne, skal du selv finde en praktikplads “Jeg har selv fundet praktikplads skema”.

Praktik på Aalborg Teater

I skoleåret 2021-22 tilbyder Aalborg Teater praktik i følgende uger: 40 & 45.

Pladserne kan søges af unge fra hele landet gennem UU-Aalborg.

Du kan søge en praktikplads, hvis du går i 9. eller 10. klasse. Du skal udfylde og sende “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Teater” til UU-Aalborg på mail: UU@aalborg.dk

Der er begrænsede pladser til rådighed, og hvis du ikke får en af pladserne, skal du selv finde en praktikplads “Jeg har selv fundet praktikplads skema”.

Andre virksomheder, hvor du selv kan søge praktik


 

Det Nordjyske Mediehus

Aalborg Lufthavn

Danmarks tekniske Universitet

Erhvervspraktik i Folketingets Administration

DR

DMI

Aller Medier A/S

button-round-dark-arrow-up-icon

Dansk Boldspil Union