Erhvervspraktik


 

Du vil i både 8. og 9. klasse have mulighed for at komme i erhvervspraktik. På de fleste skoler skal hele din klasse i praktik på 9. årgang, men på enkelte skoler ligger klassepraktikken allerede i slutningen af 8. klasse.

Herudover tilbydes du en valgfri praktikuge. På de skoler, som har deres klassepraktik i 9. klasse, ligger den valgfri praktik i 8. klasse, og på de skoler, som har klassepraktik i 8. klasse, ligger den valgfri praktikuge i 9. klasse.

Skolens UU-vejleder orienterer dig og din forældre om både klassens praktikuge og den valgfri praktikuge på AULA. Forud for klassepraktikken besøger din UU-vejleder også klassen med kollektiv vejledning.

Praktikpladser der kun kan søges gennem UU-Aalborg

Her kan du læse om praktikker, som du kun kan søge gennem UU-Aalborg i 9. klasse. I starten af skoleåret besøger din UU-vejleder klassen og fortæller, hvordan du kan søge disse praktikker. Bemærk, at der for alle disse praktikker er et begrænset antal pladser. 

Tidsfristen for ansøgning til disse praktikker er: fredag 1. september 2023

Får du en af disse praktikplads vil du få besked af din UU-vejleder på AULA ca. 14 dage efter ansøgningsfristen.

Du kan ansøge om følgende praktikker i din klasses praktikuge:

   • Aalborg Dyrehospital (obs! kun lige uger)
   • Aalborg Universitetshospital
   • Forsvaret
   • Rådmandspraktik

Du kan ansøge om følgende praktikker som en ekstra praktikuge, efter aftale med dine forældre og skolen. Såfremt din klasse skal i praktik i en af nedenstående uger, kan du også søge i din klasses praktikuge:

   • Den Hvide verden – Hospitalspraktik i uge 48
   • Aalborg Universitet – Energi uge 44 eller 47

Læs mere om de enkelte praktikker nedenfor

Her finder du også det praktikskema du skal bruge, hvis du gerne vil ansøge om en af praktikpladserne. 

Bemærk, at det alene er UU-Aalborg, der er i dialog med praktikstederne om en praktikaftale.

Praktik ved Aalborg Dyrehospital

Du kan ansøge om en praktikplads ved forsvaret i din klasses praktikuge. Bemærk, at der kun kan ansøges til Aalborg Dyrehospital i lige uger.

I praktikken ved Aalborg Dyrehospital vil du få indblik i arbejdet som veterinærsygeplejerske/dyrelæge.

Hvis du gerne vil i praktik ved Aalborg Dyrehospital i skoleåret 2023/2024, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktik ved Aalborg Dyrehospital” til din lærer inden senest d. 1. september.

Praktik på Aalborg Universitetshospital

Du kan ansøge om praktik ved Aalborg Universitetshospital i din klasses praktikuge. 

Aalborg Universitetshospital er en stor virksomhed med mange ansatte. Hvis du har lyst til at opleve, hvad forskellige faggrupper arbejder med på hospitalet, er der mulighed for at komme i erhvervspraktik. På praktikskemaet til Aalborg Universitetshospital kan du se, hvilke jobfunktioner du kan ansøge om i din klasses praktikuge.

Hvis du gerne vil praktik på Aalborg Universitetshospital i skoleåret 2023/2024, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital til din lærer senest 1. september. 

Praktik ved forsvaret 

Du kan ansøge om en praktikplads ved forsvaret i din klasses praktikuge.

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 18.800 medarbejdere. Hvis man søger praktik i forsvaret, får man anderledes udfordringer. 

Der er pladser til såvel piger som drenge, og du skal kunne klare at være fysisk aktiv i praktikugen. Du skal kunne tale og forstå dansk.

Praktikken bliver enten ved Ingeniørregimentet – Skive, Operations Support Wing – Viborg, Trænregimentet – Aalborg, Oplog Fr. Havn eller Jyske Dragonregiment – Holstebro.

Hvis du gerne vil i praktik i forsvaret i skoleåret 2023/2024, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvaret” til din lærer senest d. 1. september.

Hvad du kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret

Praktik ved Rådmand 

Du har mulighed for at ansøge om en uges erhvervspraktik ved rådmanden for Job og Velfærd i Aalborg Kommune i din klasses praktikuge. Du vil komme til at følge rådmanden og få et indblik i, hvordan en rådmands arbejdshverdag kan se ud.

Hvis du gerne vil ansøge om en praktikplads ved rådmanden i skoleåret 2023/2024, skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktik ved rådmand” til din lærer senest d. 1. september.

Den Hvide verden” – hospitalspraktik i uge 48

Du kan ansøg om en ekstra praktikuge i uge 48, efter aftale med dine forældre og skole, hvor du kan opleve “Den Hvide Verden” i en hospitalspraktik. Ligger din klasses praktik i uge 48 kan du selvfølgelig også ansøge om en plads.

Ugeplanen for Hospitalspraktikken ser således ud:

 • Dag 1: Velkomst og fælles introduktionsdag
 • Dag 2 – 5: Praktikforløb med fire forskellige faggrupper – du får mulighed for at vælge mellem 16 forskellige forløb.
 • Dag 5: Afslutning og evaluering – 1 time om eftermiddagen

Læs mere om Hospitalspraktik i uge 48 – “Den Hvide Verden”

Hvis du gerne vil i hospitalspraktik i uge 48 i skoleåret 2023/2024, skal du udfylde “Skema til ansøgning om Hospitalspraktik i uge 48 –  ” Den Hvide Verden” og aflevere det til din lærer senest 1. september. 

Praktik ved Aalborg Universitet – Energi 

Du har muligheder for at ansøge om en ekstra praktikuge ved Aalborg Universitet – Energi i uge 44 eller 47 efter aftale med dine forældre og skole. Ligger din klasses praktik i uge 44 eller 47, kan du selvfølgelig også ansøge om en plads. 

Du skal have interesse for området Energi. I et praktikophold hos AAU – Energi kan du få indblik i:

 • Bæredygtighed
 • Den grønne omstilling
 • Vedvarende energi
 • Forskning
 • Ingeniøruddannelse
 • Topmoderne laboratorier
 • Administration

Eksempel på en uges praktikprogram hos Aalborg Universitet – Energi.

Hvis du gerne vil i praktik på Aalborg Universitet i skoleåret 2023/2024 skal du udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktik ved AAU Energi” til din lærer inden ovenstående ansøgningsfrist. 

Andre virksomheder, hvor du selv kan søge praktik


Nedenfor finder du links til virksomheder, som gerne vil have praktikanter, men her skal du selv kontakte virksomheden.

Det Nordjyske Mediehus

Aalborg Lufthavn

Erhvervspraktik i plastbranchen

DR

Aller Medier A/S

Danmarks tekniske Universitet

Erhvervspraktik i Folketingets Administration

DMI

Dansk Boldspil Union

button-round-dark-arrow-up-icon