Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg

Uddannelseshuset, Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg

SE VIDEO OM DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE 
– FGU kort forklaret 🙂