Uddannelse og job – materialer


Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med UU-vejlederen, således at den kollektive vejledning og lærernes undervisning i emner understøtter hinanden.

Emnet opererer med 3 kompetenceområder: “Personlige valg”, “Fra uddannelse til job” og “Arbejdsliv” organiseret i 3 trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4. – 6. klasse, og 7. – 9. klasse med hver deres trinmål. Læs mere om det emnet her: Uddannelse og Job Herunder har vi samlet forskellige ideer til undervisningsforløb.