Projekt Unge i Centrum


 

UU Aalborg har søgt og fået midler fra EU’s Socialfond til at afprøve projektet

UNGE I CENTRUM.

Projektperioden løber fra marts 2018 til december 2021 og kommer til at involvere hundredvis af kommunens unge mennesker.

Målet for projektet er at flere unge med særlige udfordringer gennemfører
en ungdomsuddannelse.

UU Aalborg vil forsøge at revitalisere området for ungevejledningen for herved at udvikle, afprøve og implementere styrkede vejledningsindsatser, der øger udsatte unges grundlag for valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Under projektet blev der i maj 2018 etableret et resursecenter for ungevejledning i Uddannelseshuset. Dette går under navnet ”Vejledningscafeen” og du kan læse mere om det her: VEJLEDNINGSCAFEEN

Yderligere indsatser omfatter bl.a. en øget vejledningsindsats på FGU (Den forberedende grunduddannelse), hvor UU har både åben vejledning, gruppevejledning, jobværksted mm. Der pågår også en øget vejledningsindsats på det kommunale 10.klasses tilbud, på UngAUC og på kommunens fritidscentre ligesom der er flere andre indsatser i gang, hvor det kan give mening at UU Aalborg understøtter den unges vej til en ungdomsuddannelse.

Projektet bliver naturligvis evalueret og justeret løbende.

Du kan læse hele projektbeskrivelsen her: Unge i centrum Aalborg – Styrket vejledningsindsats for unge udsatte i forhold
til valg af, start på og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Hvis du vil vide mere om projekt Unge i Centrum er du velkommen til at kontakte projektleder Tine Bak på telefon 25204528 eller centerleder Anne-Mette Kann på telefon 25204500.