Vejledning i UU-Aalborg

Vejledning er vores vigtigste opgave. Vi hjælper unge til at blive afklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse og støtter dem i at træffe et reflekteret valg, der passer til netop deres ståsted i livet. Sammen med grundskoler, ungdomsuddannelser og mange andre samarbejdspartnere er vi involveret i en række vejledningsaktiviteter, som hjælper de unge i denne proces.

Vi ønsker at inspirere og udfordre alle unge til aktiv deltagelse i fællesskaber og samfund. Vi vejleder individuelt og kollektivt, opsøgende og på Facebook. Vi planlægger introduktionsforløb, brobygningskurser og praktik i grundskolen. Vi bistår de unge med at udarbejde uddannelsesplaner, laver uddannelsesparathedsvurderinger og visiterer til særlige tilbud. Vi differentierer vores vejledning, så hver enkelt ung får den vejledning, som er relevant for den enkelte.

Vejledning i grundskolen

Vejledningen i grundskolen er en vigtig del af udskolingsprocessen fra 7. – 9. eller 10. klasse. Vejledningen af eleverne foregår i tæt samarbejde med skolens lærere og forældre. Igennem udskolings- og vejledningsprocessen er det en fælles opgave at hjælpe den enkelte unge med at blive parat til at vælge sin egen vej ud i ungdomslivet og i uddannelse og job. I vejledningen indgår en række aktiviteter og oplevelser, som er målrettet  klassen og den enkelte elev.

Læs mere om vejledning i grundskolen 7. – 9. klasse

button-round-dark-arrow-up-icon

10. klasse

10. skoleår er primært for de unge, der har brug for tid til at blive parate til at gå i gang med en ungdomsuddannelse. Gennem vores vejledning støtter vi de unge i at gennemføre 10. klasse og vælge, begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efterfølgende. Vejledningen har både individuelt og kollektivt afsæt.  

Læs mere om 10. klasse

button-round-dark-arrow-up-icon

Ungevejledning 15-17 år 

Det er UU Aalborgs opgave at yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke opfylder deres uddannelsespligt – det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddannelse, er i beskæftigelse eller er i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet.

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller aktiviteter, som har til hensigt at forberede de unge til uddannelse. For at støtte og vejlede de unge bedst muligt samarbejder vi med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Forældresamarbejde er af afgørende betydning for planlægningen og gennemførelse af aktiviteter, som beskrives i en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal endvidere godkendes af forældre / værge til den unge.

Læs mere om ungevejledning 15 – 17 år 

button-round-dark-arrow-up-icon

 

Vejledning 18-24 år

Alle unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og bor i Aalborg Kommune, har en personlig UU-vejleder hos UU-Aalborg.

Når du fylder 18 år skifter du vejleder og får en vejleder fra Team 18+, du finder din personlige vejleder inde på Minvejleder.dk. Måske bliver du også kontaktet direkte af din vejleder som vil tilbyde dig vejledning, hvis ikke kan se du er i gang med noget.
Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du har brug for at vide, hvilke muligheder du har for uddannelse ud fra dine ønsker og forudsætninger eller hvis du har spørgsmål omkring uddannelse.

Du kan også kontakte din vejleder, hvis du synes, det med uddannelse er svært, om det så er fagligt, personligt eller socialt. Din UU-vejleder kan hjælpe og støtte dig i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så du får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Du kan også henvende dig i Uddannelseshusets Vejledningscafé. Her behøver du ikke at have aftalt en tid for at tale med en UU-vejleder, men bare dukke op i åbningstiden.

 

Læs mere om vejledning 18 – 24 år 

button-round-dark-arrow-up-icon