Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap (SOFUH)


Projekt Uddannelse For Alle – PUFA. Et styrket samarbejde om overgangene fra grundskole samt gennemførsel af ungdomsuddannelse for unge med handicap.

Aalborg Kommune forpligter sig til – i partnerskab med Aalborg Handelsskole og AMU Nordjylland – at indgå i et samarbejde om udvikling og modning af projektets model med Social- og Boligstyrelsen, STUK samt projektkommunerne Helsingør og Køge.

Baggrund for indsatsen

Socialpolitisk Redegørelse 2019 viser, at fire gange så mange unge med handicap ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap. I en rapport om trivsel og hverdagsliv blandt unge med kronisk sygdom og handicap påpeges, at det har en negativ indvirkning på den unges liv på en ungdomsuddannelse at have et handicap, idet den unge har udfordringer ved at indgå på lige fod med jævnaldrende grundet både organisatoriske, personlige og sociale udfordringer. Men at gennemføre en ungdomsuddannelse er en del af vejen mod et mere selvstændigt unge- og voksenliv, samt en stor del af unges identitetsskabelse.

Projektet

Projektet Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap er iværksat for perioden 2021 til 2024 med det formål at udvikle og modne en indsats, som får flere unge med handicap til at starte på og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Projektet er opdelt i to faser, hvor udviklingsfasens fokus var at beskrive de fire udvalgte kerneelementer på baggrund af en vidensafdækning, hvilket blev til indsatsbeskrivelse 1.0. Dernæst er modningsfasen med fokus på at kommunerne arbejdede med at modne indsatsbeskrivelse 1.0 frem til version 2.0, hvor indsatsbeskrivelsens kerneelementer blevet omplaceret og konkretiseret samt et ekstra kernemelement blev tilføjet. Derudover blev opsporing og rekrutteringen en del af indsatsbeskrivelse 2.0. Kommunerne modner ligeledes indsatsbeskrivelse 2.0 frem til foråret 2024, hvor sidste indsatsbeskrivelse 3.0 forelægger. Målet for projektet i 2024 er at have en færdig indsatsbeskrivelse, som nationalt kan bruges til at styrke overgangen til og fastholdelse på ungdomsuddannelser for unge med handicap.

Målgruppe

Indsatsen henvender sig til unge med forskellige handicap i alderen 14 til 30 år med kognitive og intellektuelle forudsætninger for med rette støtte at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. De forskellige handicap dækker over fysiske handicap (eks. syns-, høre- eller bevægelseshandicap), udviklingsforstyrrelser (eks. autismespektrumforstyrrelse), opmærksomhedsforstyrrelser (eks. ADHD), og øvrige handicap (eks. efter hjerneskade). Tilmed må unge gerne være under udredning. Unge må udover deres handicap have forskellige tillægsdiagnoser såsom angst, depression, dysleksi, social isolation, og misbrug. Indsatsen inkluderer ligeledes unge med og uden behov for SPS samt uddannelsesparate unge. Desuden inkluderes unge, der er vurderet parate til andre uddannelsesaktiviteter med videre end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.