Særlig vejledningsindsats

UU-vejlederens indsats skal især målrettes de elever, som uden en målrettet indsats skønnes at få svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

I 8. klasse skal alle elevers uddannelsesparathed vurderes. 

UU-vejlederen iværksætter – sammen med skolens leder – en målrettet vejlednings- og skoleindsats for de elever, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat.

Vejledningsindsatsen kan fx indeholde

  • aftaler om brobygning i 9. klasse (se mere om brobygning i menuen til højre)
  • individuelle samtaler om udfordringer, ønsker og muligheder
  • gruppevejledning – sammen med andre elever
  • aftaler om erhvervspraktik
  • hjælp til tilmelding til ungdomsuddannelse
  • tilbud om støtte i overgangen til ungdomsuddannelse
  • særlige tilbud om brobygningsforløb på undomsuddannelserne i foråret 8. klasse.