Vejledning i 7. klasse

Vejledningsaktiviteter i 7. klasse

I 7. klasse kommer UU-vejlederen i klassen efter aftale med klassens lærere. Eleverne bliver i løbet af 7. klasse introduceret til uddannelsessystemet og sammenhængen mellem uddannelse og job.

Vejledning i 8. klasse

 

Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

I 8. klasse vil eleverne møde en UU-vejleder flere gange.

UU-vejlederen vil orientere eleverne om introkurser, hvor de kommer til at opleve, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse. Alle ungdomsuddannelserne tilbyder introkurser. I skoleåret 2015/16 vil introkurserne dels bestå af en dag i efteråret, hvor eleverne besøger en erhvervsuddannelse sammen med deres klasse, dels 4 dage i foråret, hvor eleverne skal besøge to forskellige ungdomsuddannelser.

 

Vejledning handler også om valg

I 8. klasse er eleverne i gang med at afprøve og arbejde med deres evne til at vælge, så de bliver i stand til at træffe beslutning om, hvad de vil, når de forlader grundskolen efter 9. klasse.

Overskriften for vejledningen i 8. klasse er: ”Fra idé til plan.”

Det indebærer overvejelser omkring ”Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?, Hvad skal der til? Ønsker jeg det? Hvad gør jeg så?

Nogle valg har betydning for, hvilke muligheder for uddannelse eleverne har lige efter grundskolen, f.eks. valg af 2. fremmedsprog  (tysk eller fransk).

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor har samarbejdet mellem forældre, den unge og vejleder også stor betydning. Måske vil man som forælder gerne indhente mere viden om uddannelsesmuligheder, eller måske har man brug for en snak om, hvordan man kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

Man er altid velkommen til at kontakte sit barns vejleder. Man finder vejlederen på www.uu-aalborg.dk.

 

Vurdering af elevens uddannelsesparathed

Alle elever skal senest d. 15. januar have en uddannelsesparathedsvurdering på baggrund af skolens vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

For de elever, der ikke umiddelbart vurderes uddannelsesparate, skal der laves en plan, der kan føre frem til, at disse elever bliver uddannelsesparate ved udgangen af 9.klasse.

Forældrene inddrages i udarbejdelsen af denne plan.

 

Vejledning i 9. klasse

 

I 9. klasse deltager eleverne i forskellige vejledningsaktiviteter, som leder frem imod, at eleverne inden den 1. marts kan vælge, hvad de vil efter 9. klasse.

 

Vejledningsaktiviteter i 9. klasse

Også i 9. klasse vil eleverne møde en UU-vejleder flere gange.

UU-vejlederen vil introducere erhvervspraktikken, som er en uge i 9. klasse, hvor eleverne får mulighed for at opleve, hvad det vil sige at ”gå på arbejde”.

Individuel brobygning for enkelte elever kan iværksættes efter aftale med skole og UU-Aalborg. Målgruppen vil være de elever, som har svært ved at vælge uddannelse, fordi de mangler fornemmelse af, om deres egne ønsker og evner passer med den uddannelse, de gerne vil vælge.

UU-vejlederen taler med eleverne efter behov.

 

Tilmelding til ungdomsuddannelse/10. kl.

Senest d. 1. marts skal alle elever være klar med en uddannelsesplan til en ungdomsuddannelse/10.klasse.

Arbejdet med denne plan foregår på www.optagelse.dk. Eleverne bliver introduceret til uddannelsesplanen på skolen. Det er forældrenes ansvar at uddannelsesplanen er lavet og underskrevet senest 1.marts.

Uddannelsesplanen sendes af UU-Aalborg til den ønskede uddannelse umiddelbart efter.

 

Vurdering af elevens uddannelsesparathed

Hvis eleven ønsker at gå i gang med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal UU-vejlederen vurdere, om eleven har de faglige, sociale og personlige forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Er man som forældre enige med vejlederen i, at den unge ikke er parat til uddannelse, kan man sammen lægge en plan for hvilke aktiviteter, der kan gøre den unge parat.

 

Forældreinddragelse i vejledningen

Alle undersøgelser viser, at forældrene er de absolut vigtigste rollemodeller og rådgivere, når unge skal vælge uddannelse. Derfor kan man som forældre have brug for at samarbejde med sit barns vejleder.

Måske har man brug for viden om uddannelsesmuligheder, eller ønsker en snak om, hvordan man bedst kan støtte sit barn i de kommende valgprocesser.

UU-vejlederen deltager i et forældremøde i 9. klasse, men man kan også selv kontakte sit barns vejleder. Find vejlederen på www.uu-aalborg.dk