Vejledning 18 – 24 år

 Ungdomsuddannelser og andre tilbud


Tilmelding til ungdomsuddannelse

Optag og tilmelding kan være forskellig fra uddannelse til uddannelse, men der er uddannelsesstart på de fleste ungdomsuddannelser i august. Tilmeldingsfristen til optaget i august er 15. marts til de gymnasiale uddannelser. På de fleste erhvervsuddannelser kan man begynde flere gange i løbet af året. Oplysninger om tilmeldingsfrister, adgangskrav og optag kan findes på den enkelte uddannelses hjemmeside.

Alle uddannelser skal søges igennem www.optagelse.dk.

Overblik over alle uddannelser i Danmark, kan du finde på Uddannelsesguiden www.ug.dk.

Hvis du har brug for hjælp til din ansøgning, kontakt din UU-vejleder eller henvende dig i Uddannelseshuset’s Åben Vejledning.

Støttemuligheder

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som elev på en ungdomsuddannelse er det muligt at få specialpædagogisk støtte (SPS). For at få SPS skal man opfylde nogle generelle betingelser:

  • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at man har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • være uddannelsesaktiv

Hvis du vil søge SPS, skal du kontakte SPS-vejlederen på dit uddannelsessted. Når du søger om optagelse på uddannelsen, er det vigtigt du allerede her gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen.

Støtten vil afhænge af hvilken funktionsnedsættelse den du har. Man kan f.eks. få tildelt støtte hvis man er ordblind, har psykiske vanskeligheder eller fysiske handicaps.

Læs mere på www.spsu.dk og / eller kontakt din UU-vejleder.

Hvis du ikke har mulighed for at søge SPS, men føler at du har behov for en særlig støtte for at gennemføre din uddannelse, kan du kontakte den enkelte uddannelse og få information, hvilke muligheder for støtte de tilbyder. På en lang række uddannelsesinstitutioner er der tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere, psykologer, der på forskellig vis kan støtte og hjælpe den unge med at gennemføre uddannelsen. Man kan ofte finde nærmere information om støttemuligheder på den enkelte uddannelses hjemmeside.

Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du er i tvivl om hvilken form for støtte du kan søge.

Praktikpladssøgning

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Skulle det ikke lykkes at finde en praktikplads, er det på flere uddannelser muligt at færdiggøre uddannelsen i skolepraktik.

Man kan få hjælp med at søge praktikplads af skolens praktikvejleder. Få gode råd til at skrive en ansøgning her: http://techcollege.dk/media/1323/hjaelp_til_at_skrive_en_ansoegning.pdf.

På www.praktikpladsen.dk kan man se, hvilke virksomheder der er godkendte til at ansætte elever.

Du kan få hjælp til din praktikpladssøgning i Uddannelseshusets Lærlingeklub. Kontakt din UU-vejleder eller henvend dig i Uddannelseshuset.

Uddannelseshjælp

Unge mellem 18 og 30  år, som ikke er i uddannelse eller job, har ret til offentlig forsørgelse i form af uddannelsehjælp. Du kan søge om uddannelseshjælp hos Uddannelseshusets Jobcenter.

Produktionsskole

Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at starte på en produktionsskole. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurdere, om du er i målgruppen for produktionsskole.

En produktionsskole kan være noget for dig, hvis du har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område.

Produktionsskolen er også et sted, hvor du skal arbejde med personlige mål i forhold til at blive parat til at kunne gennemføre en uddannelse.

Du kan gå på produktionsskole i op til 12 mdr. Du vil modtage skoleydelse i dit produktionsskole forløb.

Kontakt din UU-vejleder for at høre om produktionsskolen kunne være noget for dig.

Brobygning

Unge, der har afsluttet 9. klasse og ikke går i 10. klasse, og som har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse, kan komme i brobygning. Brobygningen skal afsluttes senest ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 19 år.

Brobygning kan finde sted under følgende omstændigheder:

  • I tilknytning til tilbud for unge under 18 år efter lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • Som led i vejledningen af 18-årige kan Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser.
  • I tilknytning til uddannelsestilbud, kurser m.v. på mindst tre måneders længde, der udbydes af frie grundskoler, efterskoler, ungdomshøjskoler, håndarbejdsskoler og husholdningsskoler, der modtager statstilskud, samt kommunale ungdomsskoler.

Ulønnet praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for dig, som endnu ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får du en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får du kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde blive mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. UU-Aalborg kan hjælpe med at finde en praktikplads.

Åben vejledning

Bor du i Aalborg Kommune, er mellem 16 og 25 år og har brug for vejledning om dine uddannelsesmuligheder, er du velkommen til at henvende dig personligt til UU-Aalborg  i UDDANNELSESHUSET på adressen: Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg

Alle ugens hverdage kan du møde en UU-vejleder i åben vejledning ved UU-Aalborg. Her tilbydes vejledningssamtaler, som kan indeholde alt fra uafklarede fremtidsplaner, uddannelsesmuligheder, overvejelser om produktionsskole til gode idéer til ansøgninger. Det er dig, der sætter dagsordenen.

Du kan endvidere få hjælp til at arbejde med din personlige uddannelsesplan og til at tilmelde dig en ungdomsuddannelse.

Hvis du har brug for at tale med en UU-vejleder i forbindelse med dit uddannelsesvalg, kan du komme i kontakt med din vejleder ved at ringe på tlf. 9931 4501 eller møde op i UDDDANNELSESHUSET og spørge efter en UU-vejleder.

style=”text-align: left;”>

Åbningstider i Åben Vejledning

Mandag til onsdag : 10.00 – 14.00
Torsdag: 10.00 – 17.00
Fredag: 10.00 – 12.00

Find vej til UU-Aalborg i Uddannelseshuset