Vejleders hjørne


6. klasse: Introduktion til erhvervsuddannelser

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

8. klasse: Mit foreløbige uddannelsesønske og uddannelsesparathed

PowerPoint

Power Point som pdf-fil

8. klasse: Introkursus 1. del

PowerPoint

Power Point som pdf-fil

9. klasse: Mulighederne i ungdomsuddannelserne

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

9. klasse: Mit valg

PowerPoint

PowerPoint som pdf-fil

 

Forældremøde i 9. klasse