fjdkaælfjkflækasjdfældskjfædkjf

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet

Alle unge under 18 år har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Den unge skal følge sin uddannelsesplan og sker der ændringer i den unges situation, som gør, at det ikke længere er muligt at følge planen, skal UU-vejlederen kontaktes af den unges familie. UU-vejlederen kan tilbyde vejledning til den unge vedrørende hendes/hans uddannelsesaktiviteter. Det er desuden UU-vejlederen som sørger for, at uddannelsesplanen justeres med nye oplysninger om, hvordan den unge opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, rettet mod uddannelse.

Hvis den unge ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, findes der en række andre forløb og aktiviteter, hun/han kan gå i gang med. Nedenfor kan man læse mere om de forskellige muligheder.

Produktionsskole

 

Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsudannelse, har du mulighed for at starte på en produktionsskole. Kontakt din UU-vejleder for at høre om produktionskolen kunne være noget for dig. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurderer, om du er i målgruppen for produktionsskole.

En produktionsskole kan være noget for dig, hvis du har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område.

Hvis du er interesseret i dette, skal du kontakte din UU-vejleder for at høre om produktionskolen kunne være noget for dig. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurdere, om du er i målgruppen for at være elev på en produktionsskole.

 

En produktionsskole kan være noget for dig, som har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område. Produktionsskolen er også et sted, hvor du skal arbejde med personlige mål i forhold til at blive parat til at kunne gennemføre en uddannelse.

Du kan gå på produktionsskole i op til 12 mdr. Du vil modtage skoleydelse i dit produktionsskole forløb.

Fritidsjob

Er den unge ikke klar til at gå i gang med uddannelse, kan et fritidsjob være en rigtig god mulighed. Ud over at tjene penge lærer den unge, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Et fritidsjob kan hjælpe den unge med at bevare en struktureret hverdag, hvilket er en fordel ved overgangen til uddannelse. Desuden kan et arbejde give den unge idéer til valg af uddannelse. For nogle unge giver fritidsjobbet endda mulighed for en senere læreplads. UU-Aalborg samarbejder med Fritidsjob Aalborg om at finde fritidsjob til unge under 18 år.

Praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for den unge, som endnu ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får den unge en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får den unge kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde blive mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. UU-Aalborg kan hjælpe med at finde en praktikplads.

Find 

 

 

Vejledningsværkstedet

Vejledningsværkstedet er et tilbud til dig, der endnu ikke har valgt en uddannelse, fundet et arbejde eller er i gang med en anden aktivitet, som kan bringe dig videre til uddannelse. Du har måske haft en ustabil skolegang, droppet ud af uddannelse eller haft andre udfordringer, som har hindret dig i at påbegynde uddannelse.

De unge, som er i Vejledningsværkstedet, er typisk unge, der er uafklarede og har behov for individuelle samtaler. Det er den unges UU-vejleder, som henvender sig til Vejledningsværkstedet. Som regel deltager den unge sammen med sin vejleder i første samtale. Målet med samtalen er at finde frem til, hvad den unge skal have ud af forløbet, og hvilken vejledning den unge har brug for.

Vejledningsværkstedet har et tæt samarbejde med UngAalborg Uddannelses Center. Her er det muligt at deltage i undervisning i mindre klasser, hvor den unges faglige behov kan få særligt fokus.

Placering: Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg, UU-Aalborg, Uddannelseshuset
UU medarbejdere:

Brobygning

For unge under år kan der etableres brobygning til erhvervsuddannelser, når den unge har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse. Brobygningen kan vare i alt 6 uger og placeres på grundforløbets første del for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse under et år før brobygningens start og på grundforløbets anden del for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse mere end et år før brobygningens start. Der kan tilrettelægges brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser. Den unges UU-vejleder kan hjælpe med tilmelding til brobygning.

Find 

 

 

Åben Vejledning

Bor du i Aalborg Kommune, er mellem 16 og 25 år og har brug for vejledning om dine uddannelsesmuligheder, er du velkommen til at henvende dig personligt til UU-Aalborg  i UDDANNELSESHUSET på adressen: Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg.

Alle ugens hverdage kan du møde en UU-vejleder i åben vejledning ved UU-Aalborg. Her tilbydes vejledningssamtaler, som kan indeholde alt fra uafklarede fremtidsplaner, uddannelsesmuligheder, overvejelser om produktionsskole til gode idéer til ansøgninger. Det er dig, der sætter dagsordenen.

Du kan endvidere få hjælp til at arbejde med din personlige uddannelsesplan og til at tilmelde dig en ungdomsuddannelse.

Hvis du har brug for at tale med en UU-vejleder i forbindelse med dit uddannelsesvalg, kan du komme i kontakt med din vejleder ved at ringe på tlf. 9931 4501 eller møde op i UDDDANNELSESHUSET og spørge efter en UU-vejleder.

 

Åbningstider

Mandag til onsdag : 10.00-14.00

Torsdag: 10.00-17.00

Fredag: 10.00-12.00

Åbningstider i Åben Vejledning

Mandag – onsdag kl. 10.00 – 14.00

Torsdag kl. 10.00 – 17.00

Fredag kl. 10.00 – 12.00

Find vej til UU-Aalborg i Uddannelseshuset

Find