Hjem > Vejledning > uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering

 

Alle elever skal have en vurdering af om de har nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse.

I 8. klasse

I 8. klasse sker vurderingen af elevens faglige forudsætninger på baggrund af elevens standpunktskarakterer. Har eleven mindst 4,0 i gennemsnit opfylder eleven de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Sideløbende skal klassens lærere vurdere elevens personlige og sociale forudsætninger i forhold til at skulle starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Har eleven mindst 4 i gennemsnit samtidig med at lærerne har vurderet, at eleven vil have nødvendige personlige og sociale forudsætninger, anses eleven for at være umiddelbart uddannelsesparat.

Herefter foretager UU-vejlederen en uddannelsesparathedsvurdering af de elever, som ikke umiddelbart kunne anses for at være uddannelsesparate. For de elever, som UU-vejlederen vurdere ikke-uddannelsesparate, skal der planlægges og iværksættes en målrettet vejlednings- og skoleindsats med det formål at eleven bliver parat til at påbegynder og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Planlægningen af denne indsats sker i et samarbejde mellem elev, hjem, skole og UU-vejlederen.

I 9. – 10. klasse

UU-vejlederen foretager i 9./10. klasse en fornyet vurdering for de elever som i 8. klasse – eller 9. klasse – blev vurderet ikke-uddannelsesparate. UU-vejlederen baserer sin vurdering på elevens standpunktskarakterer og på skolens vurdering af elevens personlige og sociale forudsætninger for at starte på en uddannelse.

I 9. klasse og 10. klasse opfylder elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis pågældende har mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik.

For elever, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger.