Uddannelse og job

 

         Fritidsjob og jobsøgning         


Fritidsjob og jobsøgning er oplæg til et undervisningsforløb til inspiration for lærere i 9.-10. kl. Det kan være en god idé at holde et kort planlægningsmøde, hvor man inviterer UU-vejlederen, hvis man ønsker en aktiv medspiller i emnet. Det er læreren, der tager kontakt til relevante gæstelærere.

 Formål

 

 • At eleverne får kendskab til muligheder og rettigheder på fritidsjob.
 • At eleverne prøver og lærer at skrive en ansøgning. (og gå til jobsamtale)

 

Indhold & mål

 

I forløbet arbejdes især med:

 

 • Viden om rettigheder på en arbejdsplads herunder fritidsjob.
 • Viden om sammenhænge mellem uddannelse og jobfunktioner på en arbejdsplads.
 • Redskaber til – hvordan man skriver en god ansøgning med dertilhørende CV.

 

Arbejdsmetode

 

Skal i høj grad tage udgangspunkt i elevernes interesser om fritidsjob/ansøgning til læreplads.

 

Gruppearbejde 2 personers grupper ved jobansøgning, man skriver hver sin og kan få sparring af sidekammeraten. 2-4 personers grupper ved rettighedsplanchen.

 

Evt. gæstelærer fra LO/Jobpatruljen, og/eller en personalechef fra en lokal virksomhed.

 


Dag 1

2 lektioner

Besøg af Jobpatruljen ELLER snak på klassen om, hvem har et fritidsjob og diskussion med udgangspunkt i nedenstående links.

Feriepenge – jobpatruljen

Dine rettigheder, arbejdstid – jobpatruljen

Dine rettigheder, løft og skub – jobpatruljen

 

 

Eleverne skal lave et rettighedskatalog til kammeraterne. En folder/planche med rettigheder man tænker er ukendte for kammeraterne. Eleverne tager udgangspunkt i de fritidsjob de selv har/gerne vil have samt www.jobpatruljen.dk

 

Dag 2

3 lektioner

Eksempler på forskellige ansøgninger gennemgås. Hensigtsmæssigheder i opbygning, indhold og layout – herunder CV.

Fokus på kvalifikationer – hvad kan jeg egentlig? Personlige og faglige kvalifikationer – Det her er jeg god til!

 

Eleverne skriver ansøgninger. Enkeltvis – og sparrer med sidemanden.

 • Hvor finder man jobbene?
 • Kan være konkret job man har fundet og gerne vil søge.
 • Andre ting at tænke over når man søger job: Jobsamtalen – forberedelse, under og opfølgning efter samtalen.

 

Dag 3

2 lektioner

Personalechefen fra en lokal virksomhed kommer på besøg, har forinden læst ansøgningerne. Personalechefen fortæller om, hvilke kompetencer der er vigtige som medarbejdere i deres virksomhed. Gæstelæreren tager højdepunkter fra ansøgningerne frem. På klassen udvælges et par elever til at lave jobsamtaler med personalechefen.

 Forslag til tidsforbrug

5-(7) lektioner

Fag der kan indgå: Dansk, Samfundsfag, Matematik, UEA.

Eks.:

Fælles Mål – faghæfte 22

Trinmål for emnet UEA efter 9. klassetrin

Det personlige valg

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Anvende viden om egne kompetencer og forudsætninger

Uddannelse og erhverv

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Vælge relevante former for uddannelses- og jobsøgning

 

Fælles Mål – faghæfte 1

Trinmål for emnet dansk efter 9. klassetrin

Det skrevne sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • Indsamle stof og disponere indholdet, så det fremmer hensigten med kommunikationen
 • Skrive struktureret og med bevidste valg i en form, der passer til genre og kommunikationssituationen
 • Skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med varieret, nuanceret ordforråd og sætningsopbygning
 • Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik og bruge computeren som redskab.

 

Ligeledes kan man i danskfaget komme omkring ”Det talte sprog”, hvis man i emnet inkluderer en gæstelærer og laver ”jobsamtaler”.

 

I samfundsfag kan man sætte fokus på arbejdsmarkedsforhold; fagforeninger, rettigheder osv.

 • Hvorfor betaler vi skat
 • Hvorfor er det godt for samfundet, at vi arbejder

 

I matematik kan man arbejde med:

 • Løn, udregning af skat
 • En virksomheds regnskaber

Læs mere 

Jobpatruljen