Til lærere        

Uddannelse og job

 

Få en håndværksmester på besøg i klassen


Aalborg Haandværkerforening har sammensat et gæstelærerkorps på 25 håndværksmestre fra 17 forskellige fag, som kan inviteres til at komme på skolen for at fortælle om deres fag, om livet som håndværker og vejen til håndværket.

Hvis I er interesseret i at benytte jer af tilbuddet kontaktes Aalborg Haandværkerforening på mail: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk

Formanden Svend Aage Suhr formidler kontakten til en af mestrene. Inden besøget kan I tale med håndværksmesteren om jeres forventninger og om, hvordan I har tænkt jer at forberede besøget i klassen.

Din skole afregner selv med gæstelæreren, men UU-Aalborg kan yde et tilskud på op til kr. 316,- pr. time. Skemaet til ansøgning om tilskud finder du på UU-Aalborgs hjemmeside her. Inddrag UU-vejlederen i planlægningen af det undervisningsforløb, som gæstelæreren skal være en del af.

Følgende fag er repræsenteret


 • Automekaniker
 • Bager
 • Elektriker
 • Frisør
 • Grafiker
 • Guldsmed
 • Kok
 • Maler
 • Murer
 • Skiltemaler
 • Skomager
 • Skorstensfejer
 • Smed
 • Tjener
 • Tømrer
 • Urmager
 • VVS