Hjem > Vejledning > Særlig vejledningsindsats

Særlig vejledningsindsats

UU-vejlederens indsats skal især målrettes de elever, som uden en målrettet indsats skønnes at få svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

I 8. klasse skal alle elevers uddannelsesparathed vurderes. (Se mere om uddannelsesparathed i menuen til højre.)

UU-vejlederen iværksætter – sammen med skolens leder – en målrettet vejlednings- og skoleindsats for de elever, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat.

Vejledningsindsatsen kan fx indeholde

– aftaler om brobygning i 9. klasse (se mere om brobygning i menuen til højre)
– individuelle samtaler om udfordringer, ønsker og muligheder
– gruppevejledning – sammen med andre elever
– aftaler om erhvervspraktik
– hjælp til tilmelding til ungdomsuddannelse
– tilbud om støtte i overgangen til ungdomsuddannelse

Læs mere om

Find