Projekt Unge i Centrum


 

UU Aalborg har søgt og fået midler fra EU’s Socialfond til at afprøve projektet

UNGE I CENTRUM.

Projektperioden løber fra marts 2018 til februar 2021 og kommer til at involvere hundredvis af kommunens unge mennesker.

Målet for projektet er at flere unge med særlige udfordringer gennemfører
en ungdomsuddannelse.

UU Aalborg vil forsøge at revitalisere området for ungevejledningen for herved at udvikle, afprøve og implementere styrkede vejledningsindsatser, der øger udsatte unges grundlag for valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Under projektet blev der i maj 2018 etableret et resursecenter for ungevejledning i Uddannelseshuset. Dette går under navnet ”Vejledningscafeen” og du kan læse mere om det her: VEJLEDNINGSCAFEEN

Desuden er der iværksat en øget vejledningsindsats på flere af kommunens institutioner bl.a. Aalborg Produktionsskole, Lille Vildmose Produktionsskole, Det kommunale 10. klasses center og på UngAUC. Der er også en omfattende indsats i gang på kommunens fritidscentre, hvor der fx er blevet afholdt fritidsjobkurser.

Projektet bliver naturligvis evalueret og justeret løbende.

Du kan læse hele projektbeskrivelsen her: Unge i centrum Aalborg – Styrket vejledningsindsats for unge udsatte i forhold
til valg af, start på og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Hvis du vil vide mere om projekt Unge i Centrum er du velkommen til at kontakte UU-vejleder Tine Bak på telefon 25204528