Praktisk information


Eleven skal selv finde en praktikplads

Eleverne skal selv finde en praktikplads. Se en nærmere beskrivelse af, hvordan eleven kan bære sig ad med at finde en praktikplads her. Eleven afleverer skemaet: ”Jeg har selv fundet praktikplads skema” til klasselærer/kontaktlærer senest 5 uger før praktikugen.

Vær opmærksom på, at hvis det bliver nødvendigt at maile praktikskemaet, skal det sendes fra en sikker mail til UU-Aalborgs sikre mail som er: uu@aalborg.dk

 

Når eleven ikke selv kan finde en praktikplads…

De elever, som ikke selv kan finde en praktikplads, kan få hjælp hertil af sin UU-vejleder. Se nærmere beskrivelse af fremgangsmåden her. Eleven afleverer skemaet: Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg  til klasselærer/kontaktlærer senest 5 uger før praktikugen.

Vær opmærksom på, at hvis det bliver nødvendigt at maile praktikskemaet, skal det sendes fra en sikker mail til UU-Aalborgs sikre mail som er: uu@aalborg.dk

 

AFLYST – Praktik ved politiet – AFLYST

Det er muligt at komme i praktik ved politiet i uge 41. Interesserede elever udfylder og sender ansøgningsskema: Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Politi og  Samtykkeerklæring politi direkte til:

llmk-skole@aalborg.dk
 

Som de øvrige elever skal eleven selv finde en praktikplads i den uge, hvor der er klassebaseret praktik. Vær opmærksom på at politiet vil komme på skolen for at afholde samtaler med de elever, som har søgt praktik ved politiet.

 

Transport

Eleven kan få transporten dækket når:

 • Eleven har mere end 7 km fra deres bopæl til praktikstedet får de dækket deres transportudgifter til offentlig transport tog/bus.
 • Eleven skal i praktik uden for Nordjylland kan UU-Aalborg i nogle tilfælde dække udgifter til offentlig transport, men kun ud/hjemrejse. Ved tvivl skal UU-Aalborg kontaktes på 99314512
 • Transporten kan IKKE dækkes hvis det pågældende praktikjob findes i UU-Aalborgs område. Ved enhver tvivl skal UU-Aalborg kontaktes på 99314512.
 • Hvis UU dækker transporten foregår rejsen KUN med tog/bus, og den kan dækkes hvis den unge rejser ud den 1. praktikdag (evt. dagen før) og hjem den sidste praktikdag.

 

Bestilling af sms-billet

Lærerne og eleverne finder i samarbejde ud af, hvem der har mulighed for at få dækket transporten til og fra praktikstedet. Hvis en elev er berettiget til transport, anfører læreren elevens navn på bestillingsskemaet.

Det udfyldte skema sendes til uu@aalborg.dk

Bestillingsskemaet skal være UU-Aalborg i hænde senest ti dage før praktikugen.

Efterfølgende fremsender UU-Aalborg labels til print. (Labels printes på L7651) Derudover fremsendes SMS-bestillingsproceduren.

Labels og SMS-bestillingsproceduren udleveres til eleverne senest fredag før praktikugen.

 

Bestilling af togbilletter

Alle sms-billetter kan frit benyttes i alle toge i NT´s område. Billetterne sendes til skolen på mail

 • Eleven skal oplyse afrejsedag fra Aalborg og afrejsedag fra praktikby
 • Til og med 15 år skal der medbringes sygesikring som Id eller pas i toget
 • Fra 15 år skal der medbringes pas i toget, nr. skal afleveres når billetten bestilles.

 

Sikkerhedssko

Hvis eleven ikke selv har sikkerhedssko, og det er et krav fra praktikstedet, påhviler det skolen at sørge for dette. Klasselærer orienteres, hvis eleven ønsker at låne sikkerhedssko.

Undervisningsaktiviteter i forbindelse med erhvervspraktik


Når klassens elever skal i en uges erhvervspraktik kan det give god mening for eleverne at arbejde med emner der relaterer sig til praktikken. Der kan med fordel arbejdes med det obligatoriske emne ”uddannelse og job” før, under og efter praktikken.

Her kan du finde nogle konkrete idéer til undervisningsaktiviteter, som kan understøtte dine elevers karrierelæringsfærdigheder. Formålet med aktiviteterne er, at eleverne opnår kendskab til egne interesser, ønsker og forudsætninger og et bredt kendskab til de muligheder, der findes i uddannelse og job. Nogle af aktiviteterne kan anvendes som en forberedelse til praktikken mens andre kan bruges under og efter eleverne har været i praktik. Det er muligt at plukke i dem og vælge dem ud, som passer bedst med ens egen elevgruppe og konkrete rammer.

 

 

Aktiviteter under og efter praktikken

Planlægning af aktiviteter, der indgår i emnet ”Uddannelse og job” sker bl.a. i et samarbejde mellem lærer og UU-vejleder. Aktiviteterne kan f.eks. planlægges, når man mødes for at aftale skoleårets vejledningsaktiviteter.

 

Job-/praktiksøgning

Som optakt til erhvervspraktikken kan man også vælge at lade eleverne arbejde med udformning af et personligt CV. Gennem denne aktivitet får eleverne karrierekompetencer, som de kan anvende i forbindelse med søgning af praktikplads, men som de også kan trække på ved senere søgning af læreplads eller job.

Fritidsjobaalborgs hjemmeside kan man bl.a. finde tips og tricks til at skrive et CV.

 

 

Rollespil

Eleverne dramatiserer i små grupper: ”Noget man kan komme ud for i forbindelse med praktikken” – eksempel:

 • Du tager hen til en virksomhed, hvor du gerne vil i praktik
 • Du har stået og sorteret sko i to dage i et stort varehus og vil også gerne noget andet. Hvad gør du?
 • Du er kommet for sent – hvad gør du?
 • Brug af egen mobiltelefon?

 

Under-aktiviteter

 

Under praktikken tager eleverne billeder mm. , som kan bruges til efterbehandling. Eleverne kan f.eks. få den opgave, at de skal få en fra praktikstedet til at tage et billede af eleven, mens de er i gang på praktikjobbet. Billeder kan bruges i forskellige former for elevpræsentationer efter praktikugen.

 

Efter-aktiviteter

 

Skrive ansøgning

Efter praktikugen har eleverne fået erfaringer med et bestemt praktikjob. Disse erfaringer kan de anvende, hvis de bliver stillet den opgave at skrive en jobansøgning til det praktikjob, de har været i. Gennem denne opgave vil de ligesom ved udformningen af et CV erhverve sig karrierekompetencer, som de senere kan brug af.

 

Supplerende aktiviteter

 • Besøg en stor virksomhed, der har mange forskellige job/uddannelser
 • Få en arbejdsgiver til at vurdere ansøgningerne

Uddannelse og job

I arbejdet med emnet skal eleverne opnå kendskab til egne interesser, ønsker og forudsætninger og et bredt kendskab til de muligheder, der findes i uddannelse og job. Eleverne skal endvidere opnå kompetencer til at kunne vurdere forskellige karriereveje og de muligheder, der kan knytte sig hertil, med henblik på at kunne træffe valg.

LÆS MERE