Om UU-Aalborg   


   

UU-Aalborg, Ungdommens Uddannesesvejledning i Aalborg,  er en enhed i Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. Sammen med Ung Aalborg, Kulturskolen og PPR er vi organiseret i enheden Skoletilbud – se Skoleforvaltningens organisation her

Vi er også på Facebook: http://www.facebook.com/UUAalborg

h

Tilmeldinger til ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune

UU-Aalborg internt

Internt er UU organiseret i en række teams, som hver i sær har ansvar for at løse vejlednings- og andre opgaver i grundskole, i ungevejledningen og i forhold til eksternt samarbejde og udvikling. Ledelsesmæssigt har vi en opdeling i begreberne daglig ledelse og faglig ledelse. Dette skyldes først og fremmest, at vi ønsker at holde fokus på og at sikre ledelsesmæssigt ansvar for den løbende kvalitetsudvikling af de forskellige vejledningsopgaver, vi løser. I det eksterne samarbejde er der også en arbejdsdeling i ledergruppen. Herunder kan det ses, hvilke vejledningsområder, den enkelte leder har ansvar for.

UU-Aalborg i uddannelseshuset

UU-Aalborg er fra 1. november 2014 fysisk placeret i Uddannelseshuset. I Uddannelseshuset er også Jobcenter Ung, og sammen med dem er vi i gang med at etablere et uddannelsesrettet unge-miljø.

UU-Aalborgs samarbejde og deltagelse

I kraft af, at UU-Aalborgs medarbejdere i princippet er i kontakt med alle unge mellem 12 og 24 i kommunen har vi tæt samarbejde med andre aktører på unge- og uddannelsesomådet.