Bemærk! Sidste optag på KUU er til januar 2019. Fra august 2019 overgår KUU til FGU – Forberedende Grunduddannelse … Læs mere


Kombineret Ungdoms Uddannelse – KUU


Kombineret Ungdomsuddannelse er en toårig ungdomsuddannelse, der sigter mod, at du kommer i arbejde efterfølgende. Den kan også give dig mulighed for videre uddannelse.

Målgruppe og optagelse

Uddannelsen er et tilbud til dig under 25 år, som har afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), og som ikke umiddelbart kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen.

Der er optag til uddannelsen hvert år i januar og august.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik. Ved uddannelsens begyndelse bliver du tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og sørger for at du hele tiden bliver dygtigere.

Varighed og indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse har en varighed på maksimalt to år, og den er opdelt i fire forløb. Hvert forløb varer seks måneder, hvor du skiftevis modtager undervisning på skoloen og er i erhvervstræning i lokale virksomheder.

Uddannelsen består af:

  • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres.
  • Erhvervstræning i en virksomhed.
  • Almene fag (eksempelvis dansk og matematik).

Erhvervstemaer

Samarbejdet dækker Aalborg-, Vesthimmerland-, Rebild-, og Mariagerfjord Kommuner, og der udbydes følgende erhvervstemaer:

  • Mad og sundhed
  • Service og transport
  • Byg og bolig
  • Børn, unge og ældre
  • Handel og kundeservice
  • Teknik og landbrug

Din UU-vejleder kan hjælpe med at finde ud af hvilke erhvervstemaer, der passer bedst til dine jobønsker.

Afsluttende prøve

Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du viser, hvad du har lært igennem uddannelsesforløbet.

Opnåede kompetencer

Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for dit valgte jobområde. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver hvilke kompetencer, du har opnået under uddannelsen.

Tilmelding

For a blive tilmeldt uddannelsen skal du kontakte din UU-vejleder, som derefter sender en tilmelding via mail til:

tilmeld@kuusam.dk

 

Læs mere om KUU