Introkursus i 8. klasse

Eleverne skal  på introkurser i i alt 5 dage i løbet af 8. klasse. Fordelt på én dag i efteråret: “Første intro-dag” og 4 dage i foråret (2 X 2 dage), hvor de besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser efter eget valg.

Målet med introkurserne er at forberede eleverne bedre på at skulle vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

UU-vejlederen og skolens lærere forbereder og efterbehandler besøgene sammen med eleverne. Eleven forbereder sig på at vælge de uddannelser, han/hun vil besøge. Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net. Tilmelding sker på et skema, som afleveres til klasselæreren.

 

Praktisk info

  • Ved sygdom kontaktes brobygningssted og egen skole.

Transport

Hvis eleven har over 7 km. fra sin hjemmeadresse til det sted,eleven skal på introkursus, har eleven ret til at få dækket sine transportudgifter. Det er elevens skole, der står for alt vedrørende transport.

 

Bestilling af SMS-billetter

Der sendes mail til skolens postkasse vedr. bestilling af sms-billetter. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte koordinator Grethe Sørensen på tlf.: 99314502.

 

Introkursus i 8. klasse

Eleverne skal  på introkurser i i alt 5 dage i løbet af 8. klasse. Fordelt på én dag i efteråret: “Første intro-dag” og 4 dage i foråret (2 X 2 dage), hvor de besøger 2 forskellige ungdomsuddannelser efter eget valg.

Målet med introkurserne er at forberede eleverne bedre på at skulle vælge ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

UU-vejlederen og skolens lærere forbereder og efterbehandler besøgene sammen med eleverne. Eleven forbereder sig på at vælge de uddannelser, han/hun vil besøge. Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net. Tilmelding sker på et skema, som afleveres til klasselæreren.

 

Praktisk info

  • Ved sygdom kontaktes brobygningssted og egen skole.

Transport

Hvis eleven har over 7 km. fra sin hjemmeadresse til det sted,eleven skal på introkursus, har eleven ret til at få dækket sine transportudgifter. Det er elevens skole, der står for alt vedrørende transport.

 

Bestilling af SMS-billetter

Følgende skema udfyldes: Skema til bestilling af SMS-billetter

Udfyld øverst med skole, uge osv……

Indtast fulde navn og afkryds de dage eleven(erne) skal på introkursus.

Udfyldt skema sendes til Grethe Sørensen på ggs-skole@aalborg.dk, som returnerer oversigt med labels med SMS-billetter til udskrift på labels L7160 til skolerne samt en procedure til bestilling af SMS-billetter.