Erhvervspraktik – året der gik…


1871 elever har været i erhvervspraktik i 2018-2019

I løbet af skoleåret 2018-2019 har 9. – 10. årgang i Aalborg kommune fået tilbud om erhvervspraktik. I alt har 1871 elever deltaget.
Flere elever har været i praktik mere end en gang. Erhvervspraktik kan f.eks. være etableret som en vejledningsaktivitet i forhold til at arbejde med den enkeltes uddannelsesparathed.
Eller det kan være elever, som har deltaget i specielle praktikker f.eks. hospitalspraktik eller andre særlige praktikker. Alle elever i grundskolen, herunder flere specialklasselever, har også deltaget.

Som udgangspunkt har eleverne selv haft opgaven med at finde praktikplads. Eleverne har modtaget vejledning i opgaven af UU-vejlederen, og i UU-Aalborg er hjemmesiden en del af det at finde en praktikplads. Hjemmesiden guider målrettet elever, lærere og forældre gennem praktikprocessen.

Rigtig mange elever har deltaget i spændende praktikker, som ligger uden for UU-Aalborgs område, b.la. har Folketinget, Foreningen Grønlandske Børn, Stockholm Universitet, Østfyns Museer osv. stillet sig til rådighed.

157 elever har benyttet sig af praktik hos Forsvaret i år, og det er en lille stigning i forhold til sidste år, hvor der var 147 elever, der deltog. UU-Aalborg har benyttet de regimenter, som ligger tættest på UU-Aalborgs område – Trænregimentet, Flyvestation Aalborg og OPLOG Frederikshavn.

I UU-Aalborgs område har Aalborg Universitetshospital stillet 36 pladser til rådighed inden for 8 fagområder. Desuden har UU-Aalborg i samarbejdet med Aalborg Universitets Hospital lavet en uges Hospitalspraktik i uge 48, hvor der var mulighed for at vælge sig ind på 18 forskellige forløb fordelt på 21 forskellige fagområder. Eleverne blev bedt om at vælge 3 prioriterede forløb altså en 1.,2. og 3. prioritet, og Aalborg Universitetshospital gjorde en stor indsats for, at alle elever kunne få ét af deres ønsker opfyldt. Der deltog i alt 32 elever i det spændende forløb.

Hele detailhandlen i Aalborg har vist stor interesse for praktikanterne især Salling, Bilka, Føtex, og Rema 1000 har i særdeleshed tilbudt mange praktikpladser. Aalborg Dyrehospital, Aalborg Teater og Aalborg hotel- og restaurantbranche samt Aalborg Chokoladen har også tilbudt mange pladser.

Praktikpladser hos børnehaver, skoler, advokatfirmaer, håndværkere og praktikpladser inden for fag som fx automekaniker og lager/logistik har især været populære.

Alle praktikpladserne er registreret som en vejledningshistorik, og selve forsikringen af eleverne er også foregået gennem UU-Aalborg.