ENKA – Uddannelsesforberende enkeltfagsundervisning


Målgruppe

 • 14 – 16-årige, som ikke frekventerer aktuelt skoletilbud med udbytte eller som af forskellige årsager ikke har modtaget undervisning i kortere eller længere perioder (dropout-truede elever).
 • 15 – 17-årige, som har brug for et individuelt tilrettelagt undervisning som led i afklaring af uddannelse (ikke-uddannelsesparate unge).

Mål

 • får afklaret/videreudviklet faglige og sproglige kompetencer.
 • generhverver lysten til læring og troen på egne muligheder.
 • udvikler personlige og sociale kompetencer samt mødestabilitet.
 • afklares i forhold til skoletilbud/ ungdomsuddannelse.

Indhold

 • individuelt tilrettelagt undervisning i dansk, engelsk og matematik i op til 12 lektioner/ugl.
 • mulighed for at kombinere forløbet med erhvervspraktik, fritidsjob mv.
 • coaching og støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter.
 • gruppevejledning og individuel vejledning v/UU-vejleder.
 • besøg på skoler/uddannelsesinstitutioner som afklaring og i overgang til nyt.
 • løbende evaluering/opfølgning.
 • tæt samarbejde med forældre og/eller primære personer samt PPR, UU og Familiegrupper.

Varighed

 • 2 – 8 måneder.

Henvisning

 • Skoleledere, PPR-medarbejdere, UU-vejledere kan henvise unge.

Optag/indskrivning

 • Sker løbende ved fremsendelse af ansøgningsskema vedlagt elevplan/ uddannelsesplan og eventuelle PPR-papirer eller udtalelse fra rådgiver.
 • Samtale med leder/lærer v/UngAUC, den unge, forældre/værge og evt. PPR-medarbejder, UU-vejleder eller rådgiver.
 • Ved samtalen aftales mål, mødeomfang og opfølgning. Det aftales om den unge beholder sin henvisende UU-vejleder eller skifter til UU-vejleder tilknyttet ENKA.

Find vejleder

 • Gå til medarbejderoversigt