EGU – ErhvervsGrundUddannelse – en praktisk uddannelse


Har du mest lyst til at lære noget praktisk?

Har du svært ved at gå i skole?

Har du lyst til en kort uddannelse uden for meget teori?

Har du prøvet at tage en uddannelse, men måtte opgive inden du blev færdig?

Så er EGU måske noget for dig….

Løn under praktik

Arbejde frem for skole

Målet med EGU

Målet med EGU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, så du bliver klar til at:

– Kunne begå dig på en arbejdsplads på almindelige vilkår

– Fortsætte i uddannelsessystemet

 

 

Hvad er EGU?

– EGU er en 2- årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

– EGU indeholder 20-40 ugers undervisning individuelt tilrettelagt

– EGU er fleksibel og planlægges med udgangspunkt i dine ønsker

– EGU er en uddannelse til medhjælper indenfor et bestemt erhvervsområde

– EGU er en kompetencegivende uddannelse, som giver adgang til at blive optaget i A-kasse

Hvem kan blive EGU-elev?

EGU er for unge mellem 16 og 30 år:

– som ikke er i gang med uddannelse eller job

– som pt. ikke kan gennemføre en anden kompetencegivende uddannelse

– som gerne vil arbejde praktisk

Hvilket krav stilles til en EGU-elev?

En EGU-elev skal:

– Være stabil

– Have lyst til at lære noget nyt

– Være brancheafklaret

– Kunne arbejde på en almindelig arbejdsplads på fuld til

– Kunne deltage og være aktiv i undervisningen

– Være motiveret for at yde efter bedste evner

Hvilket erhvervsområde kan jeg blive EGU-elev indenfor?

Det kan f.eks. være indenfor:

– Køkken, hotel og restaurant

– Rengøring/service

– Transport

– Ejendomsservice

– Landbrug

– Maler

– Butik

– SOSU

– Andet

EGU-vejlederne er behjælpelig med at finde en praktikplads til dig. Det kan være vanskeligt at finde praktikpladser indenfor nogle områder.

 

Hvor foregår EGU´en?

Skoledelen:

Skoleugerne kan foregå på en:

  • Erhvervsskole (f.eks. SOSU, AMU, Tech College, Landbrugsskole, Handelsskole)
  • Produktionsskole
  • Daghøjskole
  • VUC
  • M.fl.

Praktik:

  • Privat virksomhed
  • Kommunal virksomhed

Opstartstidspunkt afhænger i de fleste tilfælde af, hvornår der er fundet en praktikplads.

Økonomien i EGU

EGU elever får løn/skoleydelse under hele uddannelsen:

– I skoleperioderne få du skoleydelse fra kommunen:

– over 18 år ca. 7148 kr. pr. måned
– under 18 år ca. 2944 kr. pr. måned

– I praktikperioderne får du en praktikløn efter gældende overenskomst på området. Praktiklønnen ligger typisk på 7.9000 – 10.000 pr. måned.

– Ferie betaler du selv det første år, men optjener feriepenge iht. ferieloven.

Hvordan bliver jeg EGU-elev?

Synes du EGU lyder spændende, og ønsker du at blive indstillet til uddannelsen, skal du kontakte din UU-vejleder. Er du fyldt 25 år, kan du kontakte en af EGU-vejlederne for nærmere oplysninger.

 

 

 

Vejledning

Igennem hele din EGU uddannelse følger din EGU vejleder dig. EGU-vejlederen hjælper bl.a. med:

– Udarbejdelse af din uddannelsesplan

– Finde relevante kurser

– At finde en praktikplads

– Skrive praktikaftale

– At få styr på lønforhold

 

EGU-vejlederen besøger dig i praktikken og evt. på skolen og hjælper med støtte og råd, hvis du har svært ved at tackle nogle situationer i skolen eller på arbejdspladsen.

 

 

Vil du vide mere, så kontakt EGU-vejlederne:

UU-Aalborg
Uddannelseshuset
Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg

Læs mere om EGU på: www.egu.dk

UU-Aalborg

UDDANNELSESHUSET

Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg