Brobygning er besøg på ungdomsuddannelser. Målet er at hjælpe den unge med at vælge sin ungdomsuddannelse.

9. klasse

Brobygning er for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Brobygning kan også tilbydes elever, som er uafklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. Brobygningen kan strække sig mellem 2 – 10 dage.

UU-vejlederen hjælper eleverne med finde ud af, hvor de skal i brobygning.

10. klasse

I 10. klasse skal eleverne i obligatorisk brobygning i en uge. Her er det muligt at besøge flere ungdomsuddannelser eller kombinere brobygning med ulønnet praktik. UU-vejlederen kommer i klassen og fortæller om brobygning. Eleven forbereder sig på at vælge de uddannelser, han/hun vil besøge. Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net. Eleven får et tilbud om at komme i brobygning i mere end en uge. UU-vejlederen hjælper eleverne med at finde ud af, hvor de skal i brobygning.

Unge i brobygning

Unge under 19 år, der har forladt grundskolen, kan også komme i brobygning på ungdomsuddannelser – snak med din UU-vejleder.

Praktisk info

Ved sygdom kontaktes brobygningssted og skole.
Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net.