Brobygning er besøg på ungdomsuddannelser. Målet er at hjælpe den unge med at vælge sin ungdomsuddannelse.


9. klasse

Brobygning er for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Brobygning kan også tilbydes elever, som er uafklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse. Brobygningen kan strække sig mellem 2 – 10 dage.

UU-vejlederen hjælper eleverne med finde ud af, hvor de skal i brobygning.


10. klasse

I 10. klasse skal eleverne i obligatorisk brobygning i en uge. Her er det muligt at besøge flere ungdomsuddannelser eller kombinere brobygning med ulønnet praktik. UU-vejlederen kommer i klassen og fortæller om brobygning. Eleven forbereder sig på at vælge de uddannelser, han/hun vil besøge. Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net. Eleven får et tilbud om at komme i brobygning i mere end en uge. UU-vejlederen hjælper eleverne med at finde ud af, hvor de skal i brobygning.


Unge i brobygning

Unge under 19 år, der har forladt grundskolen, kan også komme i brobygning på ungdomsuddannelser – snak med din UU-vejleder.


Praktisk info

Ved sygdom kontaktes brobygningssted og skole.
Læs om de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud på www.brobygning.net.

 

Transport

Elever i 9. klasse: har eleven mere end 7 km fra egen bopæl til uddannelsesstedet kan der bestilles SMS-billetter.

Elever i 10. klasse: har eleven mere end 9 km fra egen bopæl til uddannelsesstedet kan der bestilles SMS-billetter.

 

Bestilling af SMS-billetter

Følgende skema udfyldes for både 9. og 10. klasse: Skema til bestilling af SMS-billetter

Udfyld øverst med skole, uge osv……

Indtast fulde navn og afkryds de dage eleven(erne) skal i  brobygning.

Udfyldt skema sendes til Grethe Sørensen på ggs-skole@aalborg.dk, som returnerer oversigt med labels med SMS-billetter til udskrift på labels L7160 til skolerne samt en procedure til bestilling af SMS-billetter.

Brobygning for 10. klasser

 

Læs mere om brobygning

Find 

 

Når du har været i brobygning...